TR
EN

DUYURULAR

Mevzuat Bildirimi 21.02.2020
21.02.2020
Mevzuat: Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Özet:  Bu Kanun ile coğrafi verilerin toplanması, üretimi, paylaşımı ile mali ve cezai hükümler, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün (“TKGM”) değerleme yetkisi kaldırılması, TKGM’nin anılan Kanun’un yürürlük tarihinden önce belirlediği değerlerin, DKV uygulaması açısından esas alınamayacağı, anılan Kanun ile getirilen düzenlemeyle, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu uyarınca DKV uygulamasında bina vergi değeri esas alınacağı, tek meskeni bulunan mükellefler DKV’den muaf tutulması, Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların, DKV konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı DKV’den muaf tutulacağı, DKV’nin matrahında değişiklik yapılması, Verginin matrahı, ilgili taşınmazın değerinin 5.000.000,00 TL’yi aşan kısmı olarak düzenleneceği, Vergi dilimlerinde değişiklik yapılması, DKV’ye tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri; 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil), 5.000.000 TL’yi aşan kısmı için binde 3 (‰ 3); 10.000.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil), 7.500.000 TL’si için 7.500 TL, fazlası için binde altı (‰ 6); 10.000.000 TL’den fazla olanlar 10.000.000 TL’si için 22.500 TL, fazlası için binde on (‰ 10) oranında vergilendirileceği, Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınacağı ve  beyanname verme süresinde değişiklik yapılması düzenlenmektedir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200220-1.htm Mevzuat:  Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/61, 62, 63, 64, 65) Özet:  Bu kararlar ile Avusturya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ozan Ceyhun’un atanması ve sair atamalar düzenlenmektedir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200221-9.pdf
Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatlarda Uygunluk Kontroll..
21.02.2020
Rabat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen, Fas'a ithal edilen sanayi ürünlerinin yerel mevzuat çerçevesinde uygunluk kontrollerinin 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren dış kaynak kullanılarak gerçekleştirilmeye başlanılacağı, bu kapsamda adı geçen Fas'lı Bakanlıkla Fransız Bureau Veritas, Alman TUV Rheinland ve İspanyol ApplusFomento firmaları ile anlaşma sağlandığı, bahsi geçen tarihten itibaren kontrole tabi olan sanayi ürünlerinin ithalatçıları tarafından anlaşmalı şirketlerden sağlanan uygunluk sertifikalarının ibrazının zorunlu hale geleceği ifade edilmektedir.Söz konusu yazıda, bazı ürünlerin uygunluk kontrollerinin, anlaşmalı şirketler tarafından, Fas gümrük kontrol noktalarında gerçekleştirileceği ifade edilirken, bu ürünler aşağıdaki listedeki şekilde tanımlanmıştır: - Otomobil yedek parçaları: lastikler, aküler, fren aksesuarları, camlar, filtreleme elemanları, mekanik kontrol kablosu - Yapı malzemeleri: seramik fayans, çimento, sızdırmazlık levhaları, sıhhi ürünler, musluklar, plastik borular - Ahşap paneller - Gazlı cihazlar: gazlı ısıtıcılar, gazlı su ısıtıcıları- Filmaşin ve beton demiri - İş kıyafetleri dışındaki giyim ürünleri - Elektrik ürünleri: Cep telefonları için şarj cihazları, devre kesiciler - Battaniyeler, halılar ve döşemelik kumaşlar - Bebek bezi Söz konusu listeye ilişkin detaylı ürün bilgilerini içeren dokümana http://www.mcinet.gov.ma sitesinden ulaşmak mümkündür. Diğer taraftan, liste kapsamı dışında kalan sanayi ürünlerinde uygunluk kontrollerinin çıkış ülkelerinde gerçekleştirileceği, 20 Nisan 2020 tarihine kadar tanımlanan geçiş döneminde ise ithalatçılara yukarıda listede yer verilen ürünler dışında kalan tüm sanayi ürünleri için Fas gümrük noktalarında uygunluk kontrollerini gerçekleştirme imkanı tanınacağı hususuna yer verildiği ifade edilmektedir. Uygulamadan sorumlu Faslı Bakanlık olan Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığının (http://www.mcinet.gov.ma/) internet sitesinden genel uygulama bilgilerine, mevzuat ve konuya ilişkin olarak Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruya ulaşabilmek mümkündür.
Lüksemburg'da "Citi Invest Control" isimli firmanın şüp..
13.02.2020
Lüksemburg Büyükelçiliğimizden alınan yazıya atıfla, son dönemde ülkemizden bazı firmalarca yazılı ve şifahi olarak iletilen mesajlara göre, Lüksemburg'da bulunan ‘Citi Invest Control' isimli bir firmanın, ülkemizde özellikle inşaat sektöründe faaliyet gösterenler başta olmak üzere, bazı firmalarımızla iletişime geçerek, faaliyet alanlarıyla yatırım amaçlı olarak ilgilendiklerini beyan ettiğinin; iletişim kurdukları firmalarımızı, şirket sahibinin veya eşinin tedavi görmekte olduğu bahanesiyle, yüz yüze görüşmek için Roma veya Lüksemburg'a davet ettiğinin; turizm sektöründe faaliyet gösteren bir şirketimizin anılan firma ile bir yatırım fonuna para transfer etmek bahanesiyle maddi sorun yaşadığının anlaşıldığı bildirilmektedir. Yazıda devamla, 2019 yılı itibarıyla yaklaşık olarak 4,6 trilyon Avro tutarında yatırım fonuna ev sahipliği yapan ve bu alanda New York'tan sonra dünyada ikinci sırada yer alan Lüksemburg'da kurulan firmaların, uygulamada faaliyet adresi olarak firma kuruluşu ile ilgili belgeleri hazırlayan/düzenleyen muhasebe veya avukatlık bürolarını gösterebildikleri; öte yandan Lüksemburg makamlarının firma kuruluşlarını basitleştirme çabalarının ve vergi konusunda firmalara sağladıkları avantajların da etkisiyle, ülkede yaklaşık olarak 30.000 civarında "posta kutusu" tabir edilen şirketin bulunduğunun tahmin edildiği; Lüksemburg mevzuatına göre bütün firmaların resmi niteliği haiz "Ticaret ve Şirket Kaydı (Registre de Commerce et des Sociétés-www.rcsl.lu)" isimli siteye, firmaya dair muhtelif bilgi ve belgelerle birlikte kaydedildiği, fakat anılan sitede kayıtlarının bulunmasının, söz konusu tüm firmaların güvenilir olduğuna delalet etmediği ifade edilmektedir. Bu bağlamda, Lüksemburg'da yerleşik şirketlerle iş yapmak isteyen firmalarımızın kurumsal niteliği hakkında şüphe duyulmayan firmalar ile muhatap olmalarının önem arz ettiği vurgulanmaktadır.
Nijerya'daki Projeler Hk.
29.01.2020
Abuja Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, yeni yıl ile birlikte Nijerya'da gerçekleştirilmesi planlanan büyük ölçekli ekonomik projelerin bizzat bu ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından açıklandığı vurgulanarak, projelerin aşağıdaki başlıkları kapsadığı bildirilmiştir Altyapı yatırımlarına önem verilmekte olup, ulaştırma açısından Nijer Nehri üstünde ikinci köprünün yapılacağı,  Güneybatıda bulunan Lagos-Ibadan ekspres yolu ve orta kısımda bulunan Abuja-Kano otoyolunun önemli ölçüde bitirildiği ve güneybatıdan kuzey istikamete Lagos-Kano demiryolunun yapımına devam edileceği,  Apapa- Oworonshoki ekspres yolunun tamamlanmasına yönelik çeşitli fonlar kullanılacağı,  Abuja ve Port Harcourt Havalimanlarının yeni bölümlerinin faaliyete geçtiği bildirilmiş olup, Lagos ve Kano'da havalimanlarına yeni bölümlerin ve terminallerin ekleneceği,  Elektrik iletim ve dağıtım ağında problemlerin çözüleceği ve sektöre kamu ve özel sermaye yatırımlarının artacağı, Almanya Başbakanı Merkel ziyaretinden sonra elektrik dağıtım şebekesi için Siemens ile anlaşmaya varıldığı,  Doğalgaz tüketiminin artacağından bahisle ülkenin orta kesiminden kuzeyine doğru AjaokutaKaduna-Kano (AKK) doğalgaz boru hattının, güneydoğu için Obiafu-Obrikom-Oben (OB3) doğalgaz boru hattının ve kuzeybatıda Escravos-Lagos doğalgaz boru hattının inşaası/genişletilmesi projelerine başlanacağı,  Nijerya LNG şirketinin 10 milyar dolarlık yatırımı sayesinde ihracatın %35 artacağı ve bununla beraber sektörde iş olanaklarının artacağı,  2019 yılı Ekim ayında onaylanan petrol yasası değişikliği ile Nijerya sularında çıkarılan ve işlenen petrol için Nijerya'ya uluslararası şirketler tarafından ödenecek işletme hakkı.Bunlara ek olarak, Nijerya'nın önümüzdeki on yılı içinde ilerleme sağlayacağının ifade edildiği projeler ise;  Liman yollarını içeren ve önümüzdeki iki yıl içinde planlanması öngörülen 47 yol projesi,  2020 yılında faaliyete geçmesi planlanan Lagos, Kano, Maiduguri ve Enugu havalimanları,  2022 yılına kadar 700 yerel yönetim bölgesinde hayata geçirilecek tarımsal ve kırsal kalkınma planı,  Gombe Eyaleti'nde hayata geçirilmesi planlanan ve 200 bin hektarı kapsayacak hayvancılık kalkınma planı,  Ülkede mevcut 7.000 tarımsal konularda danışmana ilaveten 50.000 adet tarım danışmanının eğitilmesi,  2020 yılının ilk çeyreğinde Lagos-Ibadan ve Itakpe-Warri demiryollarının hizmete alınması ve Ibadan-Abuja ve Kano-Kaduna demiryollarının inşaatına başlanması,  2020 yılının ilk yarısında Mambilla Hidroelektrik Santrali'nin inşaatına başlanması olarak sayılmıştır.
ÖLÇÜ ALETİ SAHİPLERİNE ÖNEMLİ DUYURU
15.01.2020
Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerine ilişkin iş ve işlemler 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülmekte olup, 9. maddesinin (b) fıkrası gereğince ölçü ve ölçü aletleri periyodik muayeneye tabii tutulmaktadırlar. • Elektrik, su ve gaz sayaçlarının periyodik muayeneleri on yılda bir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından , 2020 yılından itibaren bazı ölçü ve tartı aletinin muayeneleri Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılacaktır. TSE ye başvurular https://basvuruportal.tse.org.tr/ üzerinden yapılacak. Muayene ücretleri başvuru sırasında kredi kartı veya havale yöntemi ile ödenebilecek. TSE’ye Müracaat Edilmesi Gereken Ölçü Aletleri : • Akaryakıt ve LPG sayaçları ile Akaryakıt hacim ölçek kapları, • 2.000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri, • Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, • Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, • Hassas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri, • Demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının Belediye Grup Merkezi Ölçü Ayar Memurluklarına Müracaat Edilmesi Gereken Ölçü Aletleri: • Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve Pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2.000 kg ve altında olan III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, • Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2.000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; Masa Terazisi, Asma Terazi, Tek kollu Kantarlar, İbreli Teraziler • Uzunluk Ölçüleri (Tek Parçalı Ağaç Metreler) • Akıcı Maddeler için hacim ölçüleri • Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri • 5 kg’a kadar 5 kg dahil hassas olmayan kütle ölçüleri (tartılar) için Yetkili Muayene Servislerine (YMS) Müracaat edilmesi Gereken Ölçü Aletleri ; • I. ve II. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri (Kuyumcu ve Eczanede kullanılan teraziler) ( iki yılda bir ) • Tartım kapasitesi 2.000 kg'a kadar olan (2.000 kg dahil) III. ve IV. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri (Market, kasap, manav vb. kullanılan teraziler) ( iki yılda bir ) • Otomatik tartı aletleri, ( iki yılda bir ) • Taksimetreler, ( üç yılda bir ) • Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları, ( her yıl ) • Isı Sayacı ve kalorimetreler ( 5 yılda bir )
Dünya Helal Zirvesi 2019 & 7. İslam İşbirliği Teşkilatı..
26.11.2019
28 Kasım – 01 Aralık 2019 tarihleri arasında Dünya Helal Zirvesi 2019 ve 7. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo, Cumhurbaşkanlığı yüksek himayelerinde "Tüm Nesiller için Helal: Ailenin ve Gençliğin Önemi" teması ile İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.Dünya Helal Zirvesinde 2018 yılında 25 farklı ülkeden 60 konuşmacının sunumlarını yaptığı ve konuşmacıların yanı sıra, 25 farklı ülkeden 5000 delegenin konferansları ilgiyle takip ettiği ve birçok üniversiteden öğrencinin konferanslara ilgi gösterdiği belirtilmektedir.  İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslami Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover Events İşbirliği ile gerçekleştirilen 6. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarı ise ABD, Afganistan, Avusturya, Bangladeş, Belçika, Cezayir, Fas, Filistin, Fransa, Gana, Hırvatistan, Hindistan, İngiltere, İspanya, Kamerun, Kanada, Libya, Lübnan, Maldivler, Malezya, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Tayland, Tunus ve Türkiye ile birlikte 35 farklı ülkeden 316 yerli ve yabancı firma stant açarak ülkeleri tanıtmış, Fuar kapsamında gerçekleşen B2B görüşmelerinde yurt dışından 200 yabancı satın almacının katılımı ile katılımcılar ve satın almacılar arasında toplantıların gerçekleştiği, zirve ve fuarı 29 Kasım - 02 Aralık 2018 tarihleri arasında 80 ülkeden 38.750 yerli ve yabancının ziyaret ettiği belirtilmektedir.  Ayrıca Dünyaca ünlü İngiliz Müslüman Müzisyen ve hayırsever Yusuf İslam’ın da Dünya Helal Zirvesinde konuşmacı olarak yer aldığı ve Dünya Helal Zirvesi Konseyi adına kendisine “Dünya Barış Ödülü” takdim edildiği bildirilmiştir.Türkiye’yi Helal piyasasının merkezi yapmayı amaçlayan Dünya Helal Zirvesi ve eşzamanlı gerçekleştirilecek olan 7.İİT Helal Fuarında kurum ve kuruluşların yanı sıra, öncelikle gıda, turizm, finans, kozmetik ve diğer ilgili sektörlerden katılımcılarla birlikte tüm dünyada farkındalığın arttırılması hedeflenen fuar ve zirve için detaylı bilgiye www.worldhalalsummit.com.tr - www.helalexpo.com.tr  adresinden ulaşabilirsiniz.Üyelerimizin bilgilerine sunulur.Helal Expo 2019 Taslak ProgramHelal Expo BroşürüHelal Expo 2019 Katılım Koşulları ve Fiyatları
Mevzuat Bildirimi-03.04.2019
03.04.2019
Mevzuat: Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar İle İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Mevzuat: Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SVGM-2019/1) Birinci Bölüm Mevzuat: TS 1029 Bağlama Elemanları-Saplamalar-Parçalara Kaynak Edilen-Metrik Vidalı Standardı İle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG - MS - 2019/1), TS EN 1765 Lastik Hortum Takımları-Akaryakıt Doldurmak ve Boşaltmak İçin-Hortum Takımlarının Özellikleri Standardı İle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG - MS - 2019/4), TS EN 10056-1 Yapı Çeliği-Eşkenar ve Çeşitkenar Köşebentler-Bölüm 1: Boyutlar Standardı İle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG - MS - 2019/8), TS EN 16983 Disk Biçimli Yaylar-Kalite Özellikleri-Boyutlar (Aralık 2016) Standardı İle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG - MS - 2019/9), TS 2793 Tekstil-Yünlü Dokuma Kumaşlar-Dış Giyimde Kullanılan-Özellikler Standardı İle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG - MS - 2019/10) Mevzuat: İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/2) Mevzuat: Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2018/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğAyrıntı için TIKLAYINIZ
Mevzuat Bildirimi-09.01.2019
09.01.2019
Mevzuat: Yüksek Seçim Kurulunun 08/01/2019 Tarihli ve 58 Sayılı Kararı Mevzuat: Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/2) Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/3) Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/5) Mevzuat: Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/4) Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2019/6) Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2019/7)Ayrıntı için TIKLAYINIZ
POŞET YÖNETMELİĞİ HAKKINDA DUYURU
07.01.2019
2872 sayılı Çevre Kanununun Ek 11. Maddesi gereğince Kanunun ekli (1) sayılı listesinde yer alan plastik poşetler için satış noktalarından Geri Kazanım Katılım Payı alınacaktır.1. Ücretlendirmeye Tabi Olmayan Poşet Kullanımları:a. Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500x350mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dâhil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetlerb. Plastik içeren malzemelerden, dokumalı veya dokumasız metotla üretilen, tekstil ürünü çok kullanımlık poşetlerc. Canlı sucul hayvan satışında kullanılan sapsız poşetlerd. Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetlere. Sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde kullanıcıya veya tüketiciye verilen poşetler (kuru temizleme, lostra vb.)f. Kargo poşetlerig. Gümrüksüz mağazalardan alınan ürünler için ilgili mevzuatı gereği kullanılması zorunlu olan özel poşetler2. Poşet Üreticilerinin Yükümlülükleri:Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kalan yükümlülükleri saklı kalmak üzere üreticiler; üretmiş / ithal etmiş oldukları satışa tabi tüm plastik poşetlere ilişkin olarak Bilgi Sistemine kayıt olmak ve gerekli bilgileri sisteme girmekle yükümlüdürler.3. Satış Noktalarının Yükümlülükleri:Toptan ve/veya perakende olarak mal, ürün satışı yapan mağaza, market, büfe ve benzeri satış yerleri Satış Noktası olarak tanımlanmaktadır. Satış noktaları, Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kalan yükümlülükleri saklı kalmak koşulu ile plastik poşet kullanımının azaltılması amacıyla yükümlülükleri aşağıdaki gibidir.a. 01/01/2019 tarihinden itibaren plastik poşetleri ücretli olarak satmak ve tahsil edilen ücretleri satış belgelerinde (fiş, fatura) adet bazlı olarak göstermek.b. Ücretlendirmeye tabi olan plastik poşetlerin 01/01/2019 tarihi itibariyle satış noktalarında barkodlu olarak satılması zorunludur.c. Barkodlu satış sistemine sahip olmayan satış noktaları, satılan plastik poşetlere ilişkin adet ve fiyat bilgisini satış belgelerinde (fiş, fatura) gösterebilmek için altyapı çalışmalarını 31/03/2019 tarihine kadar tamamlamak zorundadırlar.d. Mevcut barkodlu sistem ile ürün satışı yapılan Satış Noktaları, ellerindeki barkodsuz plastik poşetleri de ücretli olarak satmak ve bu satışa ilişkin adet ve fiyat bilgisini satış belgelerinde tanımlamak zorundadırlar.e. Satış Noktaları, stoklarında bulunan barkodsuz plastik poşetlerin satışını 31/03/2019 tarihine kadar yapabilirler. Bu tarihten sonra satılacak plastik poşetler barkodlu olmak zorundadır.f. Bilgi Sistemine kayıt olmak, gerekli beyanları bilgi ve belgeleri ile birlikte bu sisteme yüklemek. Bilgi sistemi ile ilgili açıklamalar 4. maddede yer almaktadır.g. Çevrenin korunması maksadıyla plastik poşetlerin satışına ilişkin tüketiciyi bilinçlendirme amaçlı yazılı, basılı materyal kullanmak.h. Plastik poşet satışı miktarı beyanına istinaden hesaplanacak geri kazanım katılım payı tutarını Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarmak.a. Plastik poşetler yerine çok kullanımlık taşıma ekipmanlarını alternatif olarak tüketiciye sunmak.4. Bilgi Sistemi ve Beyanlar:a. Üreticiler/ithalatçılar tarafından yapılacak beyanlarda; plastik poşet adedi, ağırlığı, kalınlığı, boyutları, ambalaj malzemesi cinsi, firma bazında yurt içinde veya yurt dışında kime satıldığı beyan edilecektir.b. Satış Noktaları tarafından yapılacak beyanlarda; plastik poşetin temin edildiği firma bilgisi (yurt içi veya yurt dışı), temin edilen plastik poşet adedi, ağırlığı, kalınlığı, satılan plastik poşet adedi ve birim fiyatı yer alacaktır.c. Satış noktaları, plastik poşetlerin satışının gerçekleştiği aya ait beyanı, takip eden ayın biri ile onbeşi arasında Bilgi Sistemi üzerinden yapacaklardır.d. Satış noktaları tarafından yapılan beyanlara istinaden ödenecek geri kazanım katılım payı tutarı bilgi sistemi tarafından hesaplanacaktır.e. Satış noktası tarafından Bilgi Sistemine beyan edilen bilgiler doğrultusunda hesaplanan geri kazanım katılım payı, beyan dönemini takip eden ikinci ayın son gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacaktır.f. Satışa tabi plastik poşetlerin birim satış bedelinin, plastik poşetin zorunlu giderlerinin (poşet maliyeti, vergiler ve Çevre Kanununun ekli (1) sayılı listesinde belirtilen geri kazanım payının toplamı) üzerinde olması halinde aradaki fark gelir olarak kabul edilir. Çevre Kanununun 18. Maddesinin ikinci fıkrası gereği plastik poşetlerin satışından elde edilen gelir Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır ve bütçeye gelir olarak kaydedilir.g. Beyanların yapılacağı Bilgi Sistemi kullanıma açıldığında kullanımıyla ilgili detaylı bilgi paylaşımı yapılacaktır.5. Yaptırımlar:a. 2872 sayılı Çevre Kanununun Ek 11. Maddesi gereği, katılım payının beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti halinde, beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilecektir. Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanır. Süresinde ödenmeyen katılım payı, Bakanlığın bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir olarak kaydedilir.b. Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesinin (g) bendi hükümleri gereğince idari para cezası uygulanacaktır.c. Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesinin (z) bendi hükümleri gereğince idari para cezası uygulanacaktır.d. Plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona ve/veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilenlere 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesinin (bb) bendi hükümleri gereğince idari para cezası uygulanacaktır.e. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR kapsamında yapılacak bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun 26. Maddesinin hükümleri gereğince idari para cezası uygulanacaktır.
Mevzuat Bildirimi-02.01.2019
02.01.2019
Mevzuat: Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Mevzuat: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife Mevzuat: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 516) Mevzuat: İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 517) Mevzuat: Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/1) Mevzuat: Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/2) Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/3) Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/4) Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/5) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/6) Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/7) Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/8) Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/9)  Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/10) Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/11) Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/12) İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/13) Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/14) Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/15) Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/16)  Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/17) Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/18) Mevzuat: Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/18) Mevzuat: Yüksek Seçim Kurulunun 28/12/2018 Tarihli ve 1133 Sayılı Kararı Yüksek Seçim Kurulunun 28/12/2018 Tarihli ve 1134 Sayılı Kararı ve Eki 140/I Sayılı Genelge Yurt İçi Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esasları Mevzuat:   Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/18) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/1) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/3) Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/4) Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/5) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/6) Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/8) “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/9) Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/10) Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/11) Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/12)  Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/14) Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/15) Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/16) Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/20) Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/21) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/23) Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/25) Mevzuat: 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/13) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/7) Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda  Mevzuat: 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2019/1) Mevzuat: 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Mevzuat: 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Mevzuat: 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Mevzuat: Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 60) Değerli Kağıtlar  Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5) Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 17) Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50) Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51) Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 51) Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63) Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 74) Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82) Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 305) Mevzuat: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Mevzuat: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Mevzuat: Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi Mevzuat: 2019 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Mevzuat: Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 2019 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 504) Mevzuat: Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Mevzuat: Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ Mevzuat: Avukatlık Asgari Ücret TarifesiAyrıntı için TIKLAYINIZ
Mevzuat Bildirimi-27.12.2018
27.12.2018
Mevzuat: Yüksek Seçim Kurulunun 26/12/2018 Tarihli ve 1128 Sayılı Kararı ve Eki 139 Sayılı Genelge 31 Mart 2019 Pazar Günü Yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkileri Yüksek Seçim Kurulunun 26/12/2018 Tarihli ve 1129 Sayılı Kararı ve Eki 138 Sayılı 31 Mart 2019 Pazar Günü Yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Genelge Yüksek Seçim Kurulunun 26/12/2018 Tarihli ve 1130 Sayılı Kararı Mevzuat: Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 512) Mevzuat: Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2018/260-261-262-263-264-265-266-267-268) Mevzuat: Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2018/260-261-262-263-264-265-266-267-268) Mevzuat: Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 513) Mevzuat: Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2018/17 Sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi Mevzuat: 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ Mevzuat: Asgari Ücret Tespit Komisyonu KararıAyrıntı için TIKLAYINIZ
Elektronik Tebligat Sistemi Hakkında Duyuru
17.12.2018
    Elektronik Tebligat Sistemi Hakkında Duyuru     TOBB’dan gelen yazıda; Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 02.11.2018 tarih, 38502843 sayılı yazı da; 18/05/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20 nci maddesiyle, 03/06/2011 tarihli ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye “Elektronik ortamda tebliğ” başlıklı 40/A maddesinin eklendiği,Anılan düzenleme ile Bakanlık görev alanı kapsamındaki tebliğlerin, ilgili kanunlarda belirtilen usullerle bağlı kalınmaksızın, Maliye Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde 4.1.1961' tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A  maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılarak elektronik ortamda yapılabilmesi, elektronik ortamda yapılan tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı, Bakanlığın tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hususlarının düzenlendiği,Bakanlıkça belirlenmesi gereken usul ve esaslara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genel Tebliği'nin (Elektronik Tebligat Sistemi) (Sıra No: 1) 25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı, buna göre, Bakanlıkça düzenlenen idari yaptırım kararları ile Bakanlık görev alanı kapsamında yapılacak tebliğlerin elektronik ortamda tebliğ edilmesine imkân sağlandığı, Elektronik Tebligat Sistemine ilişkin teknik çalışmaların tamamlanmış olduğu, sistemin 05.11.2018 tarihinde gerçek ortamda devreye alındığı, anılan Sistem aracılığıyla tebliği yapılabilecek belge türlerinin,1)            Tahsilat Takip Programı (TTP) üzerinde üretilen      i.        Ek Tahakkuk Kararlan     ii.        Ceza Kararları    iii.        İtiraz Kararları    iv.        Geri Verme Kararları     v.        Kaldırma Kararlan    vi.        Tecil - Taksitlendirme Kararlan2)            EBYS üzerinde üretilen ve taraf bilgisi e-Tebligat Sistemi üzerinde eşleştirilebilen tüm yazışmalar olduğu, Yukarıda bahsi geçen belgelerin elektronik ortamda tebliğ edilebilmesi için muhatapların Elektronik Tebligat Adresine haiz olmaları gerektiği, elektronik yolla tebliği yapılacak olan ve kullanıcılar tarafından Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinde işlemleri tamamlanarak ilgili birini evraka havale edilen yazıların, EBYS menüsü altındaki “Eklentiler” başlığı altında yer alan “Elektronik Tebligat Sistemi” alanı altında listelendiği, listede kayıtlı bulunan ve elektronik yolla tebliği yapılacak evrakların ilgili evrak biriminde görevli personel tarafından imzalanarak Sistem üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın servisine gönderilmesi gerektiği, tebligatın ve/veya muhatabın elektronik ortamda tebliğe uygun olup olmadığı, tebligatın durumu, tebliğ ve/veya okuma tarihleri vb. bilgilerin ilgili evrak birimince yapılacak sorgulamalar neticesinde GİB tarafından Sisteme otomatik olarak aktarılacağı, Tahsilat Takip Programı üzerinde düzenlenen yukarıda sayılan Kararların GİB sistemi üzerinden sorgulanarak tebliğ tarihlerinin, kararı düzenleyen Şube veya Servis tarafından TTP üzerinde yer alan “Tebliğ Tarihi” alanına işlenmesinin, Söz konusu Sistemin kullanımına yönelik gerekli tedbirlerin alınması ile uygulamanın ticaret erbabına duyurulmasının gerektiği bildirilmiştir. Bilgilerinize rica ederiz.
TOBB Türkiye 100 Programı
17.12.2018
TOBB Türkiye 100 ProgramıTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlenerek, söz konusu şirketlerin görünürlüklerini artırmak ve bu şirketlerin küresel bağlantılarını kuvvetlendirmek amacıyla 2011 yılından beri “TOBB Türkiye 100” programı yürütüldüğü bildirilmiştir.2012-2015 dönemi satış gelirleri dikkate alınarak listeye giren Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konferans Salonunda 25 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen tören ile ödüllerini almışlardır. Türkiye 100 şirketleri, değerlendirmeye alınan dönemde, satış gelirlerini ortalama yüzde 438 oranında, çalışan sayılarını da yüzde 74 oranında artırmışlardır. Türkiye 100 listesindeki şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörlerin çeşitliliği, Türkiye ekonomisinin dinamizminin güzel bir göstergesi olduğu ifade edilmiştir.TOBB Türkiye 100 şirketlerinin kamuoyuna duyurulması ile birlikte yazılı ve görsel basında çok sayıda haber yapılmıştır. Görünürlüklerin artan şirketlerin yeni ortaklara, müşterilere ve tedarikçilere erişimleri kolaylaşmıştır.Türkiye 100 Programı 2018 yılında da devam edecek olup, Şirketlerin 2015-2017 dönemindeki yıllık ortalama satış gelirlerinin büyüme hızı dikkate alınacaktır. Başvuru kriterlerini sağlayan şirketler büyüme hızlarına göre sıralanacak, en hızlı büyüyen şirket birinciliği alacaktır. Türk özel sektörünün dünyayla olan bağlantılarının kuvvetlendirilmesine imkan sağlayacak olan “TOBB Türkiye 100” için ekte detayları verilen kriterlere uyan firmaların müracaatlarını en geç 31 Ocak 2019 tarihine kadar http://turkiye100.tobb.org.tr/ üzerinden yapmaları ilgili üyelerimizin bilgilerine sunulur.TOBB Türkiye 100 Programı
Mevzuat Bildirimi-09.10.2018
09.10.2018
Türkiye’nin Milli Güvenliğine Yönelik Ayrılıkçı Hareketler, Terör Tehdidi ve Her Türlü Güvenlik Riskine Karşı Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Gerekli Her Türlü Tedbiri Almak, Irak ve Suriye’deki Tüm Terörist Örgütlerden Ülkemize Yönelebilecek Saldırıları Bertaraf Etmek ve Kitlesel Göç Gibi Diğer Muhtemel Risklere Karşı Ulusal Güvenliğimizin İdame Ettirilmesini Sağlamak İçin Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Hükümetçe Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye’de Bulunması ve Bu Kuvvetlerin Hükümetin Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Gerekli Düzenlemelerin Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisinin 02.10.2014 Tarihli ve 1071 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen ve Son Olarak 23.09.2017 Tarihli ve 1162 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla 30.10.2018 Tarihine Kadar Uzatılan İzin Süresinin 30.10.2018 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair KararTürkiye’nin Milli Güvenliğine Yönelik Ayrılıkçı Hareketler, Terör Tehdidi ve Her Türlü Güvenlik Riskine Karşı Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Gerekli Her Türlü Tedbiri Almak, Irak ve Suriye’deki Tüm Terörist Örgütlerden Ülkemize Yönelebilecek Saldırıları Bertaraf Etmek ve Kitlesel Göç Gibi Diğer Muhtemel Risklere Karşı Ulusal Güvenliğimizin İdame Ettirilmesini Sağlamak İçin Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Hükümetçe Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye’de Bulunması ve Bu Kuvvetlerin Hükümetin Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Gerekli Düzenlemelerin Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisinin 02.10.2014 Tarihli ve 1071 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen ve Son Olarak 23.09.2017 Tarihli ve 1162 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla 30.10.2018 Tarihine Kadar Uzatılan İzin Süresinin 30.10.2018 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair KararCumhurbaşkanlığı Politika Kurulları Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/196)Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikYatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/3)Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği (Tebliğ No: 2013/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/39)Ayrıntı için TIKLAYINIZ