TR
EN

DUYURULAR

Mevzuat Bildirimi 09.06.2020
09.06.2020
Mevzuat: Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2641) Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 09 Haziran 2020 Tarihli ve 31150 Sayılı Resmi Gazete  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200609.pdf Özet:  Bu karar ile Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları ile döviz işbirliği kuruluşları ile döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşların pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin esaslar düzenlenmektedir. Bu kapsamda işbirliği kuruluşları, sanal fuar, sanal fuar organizasyonları, yararlanıcı tanımları düzenlenmiş, destek unsurlarının neler olduğu ve nasıl uygulanacağı düzenlenmektedir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200609-18.pdf   ../…       Mevzuat: Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266) Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 09 Haziran 2020 Tarihli ve 31150 Sayılı Resmi Gazete  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200609.pdf Özet:    Bu kararlar ile YÖK üyeliğine Prof. Dr. Metin TOPCUOĞLU’nun atanması, Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüklerine atamalar yapılması ve sair atamalar düzenlenmektedir.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200609-20.pdf   ../…           Mevzuat: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2626) Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 09 Haziran 2020 Tarihli ve 31150 Sayılı Resmi Gazete  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200609.pdf Özet:    Bu yönetmelik ile iş yeri tanımı, sınıf tespiti, devredilmek istene iş yerine ilişkin kriterler, iş yerinde çalışacak işçilerin mesleki yeterliliğe sahip bir meslekte istihdam ediliyorsa diploma veya buna ilişkin mesleki yeterlilik belgesi aranacağı, işyerinde noksanlık olması durumunda müeyyide ve cezalar, istenen evraklar ve sair konular düzenlenmektedir.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200609-22.pdf   ../…           Mevzuat: Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (No: 2020/15) Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 09 Haziran 2020 Tarihli ve 31150 Sayılı Resmi Gazete  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200609.pdf Özet:    Bu Tebliğ ile çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğini artırmak suretiyle çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak üzere yetiştiricilerin desteklenmesi düzenlenmektedir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200609-23.htm  ../…         Mevzuat: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 165) Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 09 Haziran 2020 Tarihli ve 31150 Sayılı Resmi Gazete  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200609.pdf Özet:    Bu Tebliğ ile cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlükleri düzenlenmektedir.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200609-24.htm
Mevzuat Bildirimi 18.05.2020
18.05.2020
Mevzuat: Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229) Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 16 Mayıs 2020 Tarihli ve 31129 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200516.pdf Özet:  Bu kararlar ile Katar Devleti nezdindeki Büyükelçi Fikret ÖZER’in merkeze atanması, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti nezdindeki büyükelçiliğe Orhan IŞIK’ın atanması, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Canan AYKUT BİNGÖL’ün atanması ve sair atamalar düzenlenmektedir.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200516-6.pdf  ../…          Mevzuat: Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri ile Bu Hizmet Kalemlerinin Taban ve Tavan Ücretlerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 16 Mayıs 2020 Tarihli ve 31129 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200516.pdf Özet:  Bu Tebliğ ile Bakanlıktan izin almak suretiyle; ticari yük ve/veya yolcu taşımacılığı, gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarımları ve gemi geri dönüşüm faaliyetlerini yapmak üzere işletilen kıyı tesislerinde verilen hizmet kalemleri ile bu hizmet kalemlerinin taban ve tavan ücretlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin hususlar düzenlenmektedir.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200516-9.htm  ../…            Mevzuat: Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/13) Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2020/14) Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 16 Mayıs 2020 Tarihli ve 31129 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200516.pdf Özet:  Bu Tebliğler ile çevirmen meslek standartında değişiklik yapılması, nanoteknoloji uygulama operatörü ile delik delme makinesi operatörü meslek standartlarının yürürlüğe konulması düzenlemektedir.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200516-10.htm https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200516-11.htm  ../…          Mevzuat: Helal Akreditasyonun Askıya Alınması, Kapsamının Daraltılması veya Geri Çekilmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 16 Mayıs 2020 Tarihli ve 31129 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200516.pdf Özet:  Bu Tebliğ ile Kurum tarafından helal akreditasyon statüsünü belirtmek için helal uygunluk değerlendirme kuruluşu adına düzenlenen helal akreditasyonun, helal uygunluk değerlendirme kuruluşu talebi ile ya da Kurum tarafından askıya alınması, kapsamının daraltılması veya geri çekilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200516-12.htm                                                                                                                                                                                 ../…          Mevzuat: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 17 Mayıs 2020 Tarihli ve 31130 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200517.pdf Özet:  Bu Tebliğ ile Türk Ticaret Kanunu geçici 13 ncü maddesini uygulanmasına dair usul ve esaslar düzenlenmektedir. Devlet il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin bu tebliğ dışında olduğu düzenlenmektedir. Bu tebliğde sermaye şirketlerinin, 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde yirmi beşine nakden dağıtımına karar verilebileceği, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçelerin dağıtımına konu edilemeyeceği düzenlenmektedir. Ayrıca bu düzenlemenin istisnaları ve bu istisnalardan yararlanılabilmesi için Bakanlıktan uygun görüş alınması gerektiği düzenlenmektedir.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200517-7.pdf     
Mevzuat Bildirimi 11.05.2020
11.05.2020
Mevzuat: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2501) Resmi Gazete tarihi ve sayısı:  09 Mayıs 2020 Tarihli ve 31122 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200509.pdf Özet:  Bu karar ile deprem, salgın vb. gibi sebeplerden tamamlanamayan yatırımlardan 11.03.2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebileceği düzenlenmektedir.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200509-14.pdf  ../…          Mevzuat: Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/196, 197, 198) Resmi Gazete tarihi ve sayısı:  09 Mayıs 2020 Tarihli ve 31122 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200509.pdf Özet:  Bu karar ile Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci’nin atanması ve sair atamalar düzenlenmektedir.     https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200509-19.pdf  ../…           Mevzuat: Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete tarihi ve sayısı:  09 Mayıs 2020 Tarihli ve 31122 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200509.pdf Özet:  Bu Yönetmelik ile tüketici lehine sigorta sözleşmeleri, mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri ve herkese açık öneri ile mal ve hizmetle bağlı sigorta ürünü satışı, mal ve hizmet satışı ile bağlantılı olarak sunulan sigortalar ve uzaktan satış cihazları ile pazarlama nın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kontrol noktaları olan araç muayene istasyonlarında yalnızca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) tarafından konulacak uzaktan satış cihazları ile satış yapılabileceği ve sair konular düzenlenmektedir.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200509-1.htm   ../…        Mevzuat: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/04/2020 Tarihli ve 2020/315 Sayılı Kararı Resmi Gazete tarihi ve sayısı:  09 Mayıs 2020 Tarihli ve 31122 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200509.pdf Özet:  Bu Karar ile sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirilen Kurul kararının 3 üncü maddesinde yer alan derneklerden, vakıflardan ve sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler.” ifadesinin “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” olarak değiştirilmesi düzenlenmektedir.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200509-6.pdf    
Mevzuat Bildirimi 08.05.2020
08.05.2020
Mevzuat: Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar Resmi Gazete tarihi ve sayısı:  08 Mayıs 2020 Tarihli ve 31121 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200508.pdf Özet:  Bu usul ve esaslar ile yapı Kayıt belgelerinde güncelleme yapılması halinde tahakkuk ödenmesi gereken ilave bedel ile faiz hesaplanmasına ilişkin konular düzenlenmektedir.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200508-7.htm  ../…           Mevzuat: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32) Resmi Gazete tarihi ve sayısı:  08 Mayıs 2020 Tarihli ve 31121 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200508.pdf Özet:  Bu Tebliğ ile COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve ilan edilen mücbir sebep döneminde KDV iade uygulamasına ilişkin mahsuben ve nakden iade taleplerine ilişkin değişiklikler düzenlenmektedir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200508-8.htm                                                                                                                                                   ../…        Mevzuat: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/6) Resmi Gazete tarihi ve sayısı:  08 Mayıs 2020 Tarihli ve 31121 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200508.pdf Özet:  Bu Tebliğ ile alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları birim gümrük kıymeti ve gözetim uygulanması düzenlenmektedir.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200508-9.htm          
İşyerlerinin Kapalı olmasıyla ilgili Hıfzıssıhha Meclis..
17.04.2020
İş yerlerinin Kapalı olmasıyla ilgili Hıfzıssıhha Meclisi Kararlarıİlimiz genelinde 17 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren ikinci bir karara kadar her hafta sonu (cuma saat 24.00 ila pazar saat 24.00 arası) ve resmi tatil günlerinde geçerli olacak şekilde, aşağıda belirtilen istisnalar dışında tüm iş yeri ve işletmelerin kapatılmasına,Açık olacak iş yeri ve işletmeler;   a) Bakkal, market, kasap, manav, şarküteri, fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri,   b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin ve satışının yapıldığı     iş yerleri,   c) Nöbetçi eczaneler (Eczacılar Odası tarafından gerekli planlama yapılacaktır),   d) Lokantalar, oteller ve konaklama yerleri.   e) Fabrikalar, akaryakıt istasyonları, taksi durakları,   f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler,   g) PTT, kargo, LPG tüpü ve su dağıtım şirketleri, h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri, veteriner klinikleri, tohum, yem, gübre, bitki koruma ürünü vb. tarımsal girdilerin satışının yapıldığı işyerleri,   i)  Süt işleme tesisleri,   j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,   k) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,   l) Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden     çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece     inşaat alanı ile sınırlıdır.),     m) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları      n) Makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve     kağıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç     duyulacak ham maddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,
Mevzuat Bildirimi 03.04.2020
03.04.2020
Mevzuat: İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2348) Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 03 Nisan 2020 Tarihli ve 31088 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200403.pdf Özet:  Bu Karar ile kamış melasları ve diğer bazı ürünlerin gümrük vergi oranlarında değişiklikler düzenlenmektedir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200403-8.pdf   ../…           Mevzuat: Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2349) Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 03 Nisan 2020 Tarihli ve 31088 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200403.pdf Özet:  Bu Karar ile çeltik ithalatında uygulanacak gümrük vergisi oranı ile ilgili değişik düzenlenmektedir.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200403-9.pdf   ../…      Mevzuat: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2350) Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 03 Nisan 2020 Tarihli ve 31088 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200403.pdf Özet:  Bu Karar ile KOSGEB VE KOBİ tanımlarında değişiklikler, desteğin işleyişi; KOSGEB’in banka ile yapacağı protokolde belirtilecek kredi finansman giderlerinin geri ödemesiz KOSGEB desteği niteliğinde olduğu, KOBİ lehine kullanılacak kredileri için KOBİ’lerden masraf ve komisyon alınamayacağı, kararın uygulanmasında oluşacak tereddütte KOSGEB’in görüşünün uygulanacağı, kredi faiz desteği üst limitinin 3.000.000 TL’yi geçemeyeceği, kredilerin geri dönüş vadesinin ise 60 aya kadar olması, bu desteğe ilişkin konuların KOSGEB  ve bankaların yapacağı protokoller ile belirleneceği düzenlenmektedir.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200403-10.pdf    ../…                                                                                                                                                              Mevzuat: Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 03 Nisan 2020 Tarihli ve 31088 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200403.pdf Özet:  Bu Tebliğ ile çeltik ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslar düzenlenmektedir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200403-12.htm     ../…           Mevzuat: İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/4) Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 03 Nisan 2020 Tarihli ve 31088 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200403.pdf Özet:  Bu Tebliğ ile 24/3/2020 tarihli ve 2281 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1’indeki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslar düzenlenmektedir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200403-4.htm           
Mevzuat Bildirimi 02.04.2020
02.04.2020
Mevzuat: Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Yargıtay Üyesi Basri BAĞCI’nın Seçilmesi Hakkında Karar (Karar: 2020/113) Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 02 Nisan 2020 Tarihli ve 31087 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200402.pdf Özet:   Bu Karar ile yukarıda yer alan atama düzenlenmektedir.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200402-20.pdf        ../…       Mevzuat: COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi ile İlgili 2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 02 Nisan 2020 Tarihli ve 31087 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200402.pdf Özet:   Bu Genelge ile Kamu İhale Kanunu kapsamında imzalanan sözleşmelerde COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesi geçici veya sürekli; kısmen veya tamamen imkansız hale geldiğine dair idareye sözleşmenin tarafınca başvuru yapılması gerektiği ve idarenin bu başvuruları değerlendirip karar vereceği düzenlenmektedir.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200402-21.pdf     ../…       Mevzuat: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 02 Nisan 2020 Tarihli ve 31087 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200402.pdf Özet:  Bu Tebliğ ile aspir, Ayçiçek yağı vb. ürünlere uygulanacak CIF kıymeti miktarı düzenlenmektedir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200402-17.htm         ../…          Mevzuat: Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/19) Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 02 Nisan 2020 Tarihli ve 31087 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200402.pdf Özet:  Bu Tebliğ ile bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, müstahzar reaktifleri dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlandırılmış bağışıklık ürünlerinin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi veya Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde; gümrük idarelerince, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun fiziksel veya elektronik ortamda düzenleyeceği uygunluk yazısı aranacağı, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen şirketler için bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlenmektedir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200402-18.htm      
Mevzuat Bildirimi 30.03.2020
30.03.2020
Mevzuat: Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 57) Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 28 Mart 2020 Tarihli ve 31082 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200328.pdf Özet:  Bu Kararname ile Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün adının Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu şeklinde değiştirilmesi ve bu kuruma ait bazı konular düzenlenmektedir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200328-1.pdf        ../…         Mevzuat: Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/108, 109, 110, 111, 112) Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 28 Mart 2020 Tarihli ve 31082 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200328.pdf Özet:  Bu Kararlar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın görevine son verilecek yerine Adil Karaismailoğlu’nun atanması, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdür Yardımcılığına Murat Gören’in atanması, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Atilla Bastırmacı’nın atanması, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Zeki Ertem’in atanması ve sair bazı atamalar düzenlenmektedir.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200328-17.pdf        ../..      Mevzuat: Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/11) Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 29 Mart 2020 Tarihli ve 31083 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200329.pdf Özet:  Bu Tebliğ ile mali kuruluşlar hariç olmak üzere ticari müşterilere bankalarca sunulan ürün ve hizmetlerden alınabilecek ücretler ve bunlara ilişkin usuller düzenlenmektedir.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200329-7.htm       ../…                                                                                                                                               Mevzuat: Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2325) Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 30 Mart 2020 Tarihli ve 31084 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200330.pdf Özet:  Bu Karar ile gerçek ve tüzel kişilerin finansmana erişim imkanlarının kolaylaştırılması ve geliştirilmesini sağlamak için Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında yetkilendirilen finansal kiralama ve yatırıma yönelik finansman sağlanması kaydıyla finansman şirketlerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi garanti kurumları aracılığıyla sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200330-8.pdf      ../…       Mevzuat: Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar (Karar Sayısı: 2326) Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 30 Mart 2020 Tarihli ve 31084 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200330.pdf Özet:  Bu karar ile KOBİ’lere yönelik ticari alacak sigortası sunulmasını içeren Devlet destekli sisteme ilişkin bazı konular düzenlenmektedir.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200330-9.pdf    
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
26.03.2020
Mevzuat: Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 26 Mart 2020 Tarihli ve 31080 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1.pdf Özet:  Bu kanun ile, ·         Elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatlarının süresinin ve kapsamının belirlenerek 1 yıla kadar ertelenmesi ile elektrik ve/veya doğal gaz dağıtım ve/veya tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetinin, gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına Cumhurbaşkanınca karar verilebileceği, ·         Turizmi Teşvik Kanunu’nda; “Bakanlık tarafından tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak haklarına ilişkin terkin davalarında basit yargılama usulü uygulanacağı, tahsisi iptal edilen ve irtifak hakları terkin edilen veya tahsis süreleri sona eren taşınmazlar üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilatlar bedelsiz olarak Hazineye intikal edeceği ve yatırımcının bunlar için herhangi bir hak ve bedel talep edemeyeceği, ·         Hazine ve Maliye Bakanı’nın, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihraç etme yetkisi, 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükseltilmesi, ·         İmar Kanunu'na göre aykırılığa konu alanın, üzerinde bulunduğu arsa veya arazinin metrekaresinin büyük olduğu hallerde verilen cezalar; arsa/arazi büyüklüğü yerine, aykırılığa konu yapının büyüklüğü esas alınarak uygulanması, ·          Maden Kanunu’na: “Mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması hâlinde Bakanlık tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak bu Kanun kapsamındaki mali yükümlülüklerin ve/veya beyanların ertelenmesi ile mali yükümlülüklerin taksitlendirilmesine karar verilebilir. Bu takdirde mali yükümlülüklere ilişkin zamanaşımı durur ve hak düşürücü süreler erteleme süresince işlemez” hükmünün eklenmesi, ·         Dernekler Kanunu’na dernek işlemlerinin elektronik ortamda yapılması Türk Medeni Kanunu’na göre derneklerle ilgili her türlü kayıt ile iş ve işlem elektronik ortamda da yapılabileceği, ·         4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici maddeyle; 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere Koronavirüs sebebiyle yapılacak kısa çalışma ödeneği hak kazanmak için gerekli olan son üç yıldır 600 gün sigortalı çalışmak şartı 450 güne, kısa çalışmadan önceki son 120 gün çalışma şartı 60 güne indirilmekte, işverenlerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanılabilmesi haklı neden fesih hariç kısa çalışma yapılan dönemde işyerinde işçi çıkartılmaması şartına bağlanmakta ve kısa çalışma müracaatlarının ise başvuru tarihinden itibaren 60 gün içerisinde sonuçlandırılacağı, ·         İş Kanununda yer alan telafi çalışma sürelerinin artırılmasına dair Cumhurbaşkanı yetkisi 2 kat artırılması, ·         Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna: “(1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24/3/2020 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31/12/2020 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacağı, (2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.” hükmünün eklenmesi, ·         Çek Kanununa 24/3/2020 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulacağı ve ödemenin nasıl yapılması gerektiği, ·         İcra ve mahkeme sürelerinin 30/04/2020’ye kadar durdurulacağı, ·         1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağı, ·         Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancalarının herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla ticari reklamı veya tanıtımı yapılamaz, bu silahların kullanılmasını özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenlenemeyeceği, ·         6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 26 ncı maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklik ile  İşveren sendikalarının, işçilerin sigorta primlerinin işveren payının ödemelerinde kullanılmak üzere karşılıksız yardıma ilişkin fon tutarı nakit mevcutlarının % 25 oranından % 35 oranına yükseltilmesi, ·         4857 sayılı İş Kanunu’nun 64 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile çeşitli sebeplerde çalışmayan veya çalıştırılmayan işçilerin eksik çalışmalarını yapmalarını için tanınan telafi süresi 2 aydan 4 aya çıkartılması, ·         5510 sayılı kanunun Ek 19 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile en düşük emekli aylığı tutarı 1.000 TL den 1.500 TL ye yükseltilmesi, ·         5510 sayılı kanunun 3 ve 9 uncu  maddelerinde yapılan değişiklik ile ayda 10 günden az çalışan ev hizmetlilerinin genel sağlık sigortasından yararlanmak için kalan günlerin primlerini tamamlama zorunluluğu kaldırılması, ·         5510 sayılı kanunun 88 ve Ek 9 uncu maddelerinde yapılan değişiklik ile kısmi (part time) çalışanlardan ayda 9 ile 20 gün arasında çalışanların genel sağlık sigortasından yararlanmaları için çalışmadıkları günler için ilave genel sağlık sigortası primi ödeme yükümlülüğü kaldırılması, ·         5510 sayılı kanunun  Ek 18 inci maddesinde yapılan değişiklik ile emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin bayramdan önceki aylarda da  ödenebilmesine ilişkin düzenleme yapılması, ·         1 Nisan 2020'de yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2021'e ertelenmesi   düzenlenmektedir.       https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm    
Mevzuat Bildirimi 23.03.2020
23.03.2020
Mevzuat: Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 21 Mart 2020 Tarihli ve 31075 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200321.pdf Özet:  Bu yönetmelik ile yapı denetime ilişkin, denetçi firmalara ilişkin bazı konular düzenlenmektedir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200321-1.htm     Mevzuat: Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2278) Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 22 Mart 2020 Tarihli ve 31076 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322.pdf Özet:  Bu Karar ile Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerin uygulanacak olan KDV oranının %1 olarak belirlenmesi düzenlenmektedir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322-1.pdf     Mevzuat: İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2279) Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 22 Mart 2020 Tarihli ve 31076 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322.pdf Özet:  Bu karar ile COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alman tedbirler kapsamında; bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/4/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmesi düzenlenmektedir.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322-2.pdf   Mevzuat: COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler ile İlgili 2020/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 22 Mart 2020 Tarihli ve 31076 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322.pdf Özet:  Bu genelge ile COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla; çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabileceği, buna dair usul ve esasların nasıl belirleneceği, bu kapsamda dönüşümlü çalışanların  fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacağı, idari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacağı ve hizmetine ihtiyaç duyulanların çağrıldıkları anda görevine dönmek zorunda olacağı, daha önce, COVID-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edileceği; yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da bu genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde idari izinli sayılabileceği düzenlenmektedir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322M1-1.pdf
Mevzuat Bildirimi 21.02.2020
21.02.2020
Mevzuat: Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Özet:  Bu Kanun ile coğrafi verilerin toplanması, üretimi, paylaşımı ile mali ve cezai hükümler, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün (“TKGM”) değerleme yetkisi kaldırılması, TKGM’nin anılan Kanun’un yürürlük tarihinden önce belirlediği değerlerin, DKV uygulaması açısından esas alınamayacağı, anılan Kanun ile getirilen düzenlemeyle, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu uyarınca DKV uygulamasında bina vergi değeri esas alınacağı, tek meskeni bulunan mükellefler DKV’den muaf tutulması, Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların, DKV konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı DKV’den muaf tutulacağı, DKV’nin matrahında değişiklik yapılması, Verginin matrahı, ilgili taşınmazın değerinin 5.000.000,00 TL’yi aşan kısmı olarak düzenleneceği, Vergi dilimlerinde değişiklik yapılması, DKV’ye tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri; 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil), 5.000.000 TL’yi aşan kısmı için binde 3 (‰ 3); 10.000.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil), 7.500.000 TL’si için 7.500 TL, fazlası için binde altı (‰ 6); 10.000.000 TL’den fazla olanlar 10.000.000 TL’si için 22.500 TL, fazlası için binde on (‰ 10) oranında vergilendirileceği, Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınacağı ve  beyanname verme süresinde değişiklik yapılması düzenlenmektedir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200220-1.htm Mevzuat:  Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/61, 62, 63, 64, 65) Özet:  Bu kararlar ile Avusturya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ozan Ceyhun’un atanması ve sair atamalar düzenlenmektedir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200221-9.pdf
Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatlarda Uygunluk Kontroll..
21.02.2020
Rabat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen, Fas'a ithal edilen sanayi ürünlerinin yerel mevzuat çerçevesinde uygunluk kontrollerinin 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren dış kaynak kullanılarak gerçekleştirilmeye başlanılacağı, bu kapsamda adı geçen Fas'lı Bakanlıkla Fransız Bureau Veritas, Alman TUV Rheinland ve İspanyol ApplusFomento firmaları ile anlaşma sağlandığı, bahsi geçen tarihten itibaren kontrole tabi olan sanayi ürünlerinin ithalatçıları tarafından anlaşmalı şirketlerden sağlanan uygunluk sertifikalarının ibrazının zorunlu hale geleceği ifade edilmektedir.Söz konusu yazıda, bazı ürünlerin uygunluk kontrollerinin, anlaşmalı şirketler tarafından, Fas gümrük kontrol noktalarında gerçekleştirileceği ifade edilirken, bu ürünler aşağıdaki listedeki şekilde tanımlanmıştır: - Otomobil yedek parçaları: lastikler, aküler, fren aksesuarları, camlar, filtreleme elemanları, mekanik kontrol kablosu - Yapı malzemeleri: seramik fayans, çimento, sızdırmazlık levhaları, sıhhi ürünler, musluklar, plastik borular - Ahşap paneller - Gazlı cihazlar: gazlı ısıtıcılar, gazlı su ısıtıcıları- Filmaşin ve beton demiri - İş kıyafetleri dışındaki giyim ürünleri - Elektrik ürünleri: Cep telefonları için şarj cihazları, devre kesiciler - Battaniyeler, halılar ve döşemelik kumaşlar - Bebek bezi Söz konusu listeye ilişkin detaylı ürün bilgilerini içeren dokümana http://www.mcinet.gov.ma sitesinden ulaşmak mümkündür. Diğer taraftan, liste kapsamı dışında kalan sanayi ürünlerinde uygunluk kontrollerinin çıkış ülkelerinde gerçekleştirileceği, 20 Nisan 2020 tarihine kadar tanımlanan geçiş döneminde ise ithalatçılara yukarıda listede yer verilen ürünler dışında kalan tüm sanayi ürünleri için Fas gümrük noktalarında uygunluk kontrollerini gerçekleştirme imkanı tanınacağı hususuna yer verildiği ifade edilmektedir. Uygulamadan sorumlu Faslı Bakanlık olan Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığının (http://www.mcinet.gov.ma/) internet sitesinden genel uygulama bilgilerine, mevzuat ve konuya ilişkin olarak Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruya ulaşabilmek mümkündür.
Lüksemburg'da "Citi Invest Control" isimli firmanın şüp..
13.02.2020
Lüksemburg Büyükelçiliğimizden alınan yazıya atıfla, son dönemde ülkemizden bazı firmalarca yazılı ve şifahi olarak iletilen mesajlara göre, Lüksemburg'da bulunan ‘Citi Invest Control' isimli bir firmanın, ülkemizde özellikle inşaat sektöründe faaliyet gösterenler başta olmak üzere, bazı firmalarımızla iletişime geçerek, faaliyet alanlarıyla yatırım amaçlı olarak ilgilendiklerini beyan ettiğinin; iletişim kurdukları firmalarımızı, şirket sahibinin veya eşinin tedavi görmekte olduğu bahanesiyle, yüz yüze görüşmek için Roma veya Lüksemburg'a davet ettiğinin; turizm sektöründe faaliyet gösteren bir şirketimizin anılan firma ile bir yatırım fonuna para transfer etmek bahanesiyle maddi sorun yaşadığının anlaşıldığı bildirilmektedir. Yazıda devamla, 2019 yılı itibarıyla yaklaşık olarak 4,6 trilyon Avro tutarında yatırım fonuna ev sahipliği yapan ve bu alanda New York'tan sonra dünyada ikinci sırada yer alan Lüksemburg'da kurulan firmaların, uygulamada faaliyet adresi olarak firma kuruluşu ile ilgili belgeleri hazırlayan/düzenleyen muhasebe veya avukatlık bürolarını gösterebildikleri; öte yandan Lüksemburg makamlarının firma kuruluşlarını basitleştirme çabalarının ve vergi konusunda firmalara sağladıkları avantajların da etkisiyle, ülkede yaklaşık olarak 30.000 civarında "posta kutusu" tabir edilen şirketin bulunduğunun tahmin edildiği; Lüksemburg mevzuatına göre bütün firmaların resmi niteliği haiz "Ticaret ve Şirket Kaydı (Registre de Commerce et des Sociétés-www.rcsl.lu)" isimli siteye, firmaya dair muhtelif bilgi ve belgelerle birlikte kaydedildiği, fakat anılan sitede kayıtlarının bulunmasının, söz konusu tüm firmaların güvenilir olduğuna delalet etmediği ifade edilmektedir. Bu bağlamda, Lüksemburg'da yerleşik şirketlerle iş yapmak isteyen firmalarımızın kurumsal niteliği hakkında şüphe duyulmayan firmalar ile muhatap olmalarının önem arz ettiği vurgulanmaktadır.
Nijerya'daki Projeler Hk.
29.01.2020
Abuja Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, yeni yıl ile birlikte Nijerya'da gerçekleştirilmesi planlanan büyük ölçekli ekonomik projelerin bizzat bu ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından açıklandığı vurgulanarak, projelerin aşağıdaki başlıkları kapsadığı bildirilmiştir Altyapı yatırımlarına önem verilmekte olup, ulaştırma açısından Nijer Nehri üstünde ikinci köprünün yapılacağı,  Güneybatıda bulunan Lagos-Ibadan ekspres yolu ve orta kısımda bulunan Abuja-Kano otoyolunun önemli ölçüde bitirildiği ve güneybatıdan kuzey istikamete Lagos-Kano demiryolunun yapımına devam edileceği,  Apapa- Oworonshoki ekspres yolunun tamamlanmasına yönelik çeşitli fonlar kullanılacağı,  Abuja ve Port Harcourt Havalimanlarının yeni bölümlerinin faaliyete geçtiği bildirilmiş olup, Lagos ve Kano'da havalimanlarına yeni bölümlerin ve terminallerin ekleneceği,  Elektrik iletim ve dağıtım ağında problemlerin çözüleceği ve sektöre kamu ve özel sermaye yatırımlarının artacağı, Almanya Başbakanı Merkel ziyaretinden sonra elektrik dağıtım şebekesi için Siemens ile anlaşmaya varıldığı,  Doğalgaz tüketiminin artacağından bahisle ülkenin orta kesiminden kuzeyine doğru AjaokutaKaduna-Kano (AKK) doğalgaz boru hattının, güneydoğu için Obiafu-Obrikom-Oben (OB3) doğalgaz boru hattının ve kuzeybatıda Escravos-Lagos doğalgaz boru hattının inşaası/genişletilmesi projelerine başlanacağı,  Nijerya LNG şirketinin 10 milyar dolarlık yatırımı sayesinde ihracatın %35 artacağı ve bununla beraber sektörde iş olanaklarının artacağı,  2019 yılı Ekim ayında onaylanan petrol yasası değişikliği ile Nijerya sularında çıkarılan ve işlenen petrol için Nijerya'ya uluslararası şirketler tarafından ödenecek işletme hakkı.Bunlara ek olarak, Nijerya'nın önümüzdeki on yılı içinde ilerleme sağlayacağının ifade edildiği projeler ise;  Liman yollarını içeren ve önümüzdeki iki yıl içinde planlanması öngörülen 47 yol projesi,  2020 yılında faaliyete geçmesi planlanan Lagos, Kano, Maiduguri ve Enugu havalimanları,  2022 yılına kadar 700 yerel yönetim bölgesinde hayata geçirilecek tarımsal ve kırsal kalkınma planı,  Gombe Eyaleti'nde hayata geçirilmesi planlanan ve 200 bin hektarı kapsayacak hayvancılık kalkınma planı,  Ülkede mevcut 7.000 tarımsal konularda danışmana ilaveten 50.000 adet tarım danışmanının eğitilmesi,  2020 yılının ilk çeyreğinde Lagos-Ibadan ve Itakpe-Warri demiryollarının hizmete alınması ve Ibadan-Abuja ve Kano-Kaduna demiryollarının inşaatına başlanması,  2020 yılının ilk yarısında Mambilla Hidroelektrik Santrali'nin inşaatına başlanması olarak sayılmıştır.
ÖLÇÜ ALETİ SAHİPLERİNE ÖNEMLİ DUYURU
15.01.2020
Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerine ilişkin iş ve işlemler 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülmekte olup, 9. maddesinin (b) fıkrası gereğince ölçü ve ölçü aletleri periyodik muayeneye tabii tutulmaktadırlar. • Elektrik, su ve gaz sayaçlarının periyodik muayeneleri on yılda bir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından , 2020 yılından itibaren bazı ölçü ve tartı aletinin muayeneleri Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılacaktır. TSE ye başvurular https://basvuruportal.tse.org.tr/ üzerinden yapılacak. Muayene ücretleri başvuru sırasında kredi kartı veya havale yöntemi ile ödenebilecek. TSE’ye Müracaat Edilmesi Gereken Ölçü Aletleri : • Akaryakıt ve LPG sayaçları ile Akaryakıt hacim ölçek kapları, • 2.000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri, • Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, • Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, • Hassas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri, • Demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının Belediye Grup Merkezi Ölçü Ayar Memurluklarına Müracaat Edilmesi Gereken Ölçü Aletleri: • Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve Pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2.000 kg ve altında olan III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, • Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2.000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; Masa Terazisi, Asma Terazi, Tek kollu Kantarlar, İbreli Teraziler • Uzunluk Ölçüleri (Tek Parçalı Ağaç Metreler) • Akıcı Maddeler için hacim ölçüleri • Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri • 5 kg’a kadar 5 kg dahil hassas olmayan kütle ölçüleri (tartılar) için Yetkili Muayene Servislerine (YMS) Müracaat edilmesi Gereken Ölçü Aletleri ; • I. ve II. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri (Kuyumcu ve Eczanede kullanılan teraziler) ( iki yılda bir ) • Tartım kapasitesi 2.000 kg'a kadar olan (2.000 kg dahil) III. ve IV. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri (Market, kasap, manav vb. kullanılan teraziler) ( iki yılda bir ) • Otomatik tartı aletleri, ( iki yılda bir ) • Taksimetreler, ( üç yılda bir ) • Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları, ( her yıl ) • Isı Sayacı ve kalorimetreler ( 5 yılda bir )
Dünya Helal Zirvesi 2019 & 7. İslam İşbirliği Teşkilatı..
26.11.2019
28 Kasım – 01 Aralık 2019 tarihleri arasında Dünya Helal Zirvesi 2019 ve 7. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo, Cumhurbaşkanlığı yüksek himayelerinde "Tüm Nesiller için Helal: Ailenin ve Gençliğin Önemi" teması ile İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.Dünya Helal Zirvesinde 2018 yılında 25 farklı ülkeden 60 konuşmacının sunumlarını yaptığı ve konuşmacıların yanı sıra, 25 farklı ülkeden 5000 delegenin konferansları ilgiyle takip ettiği ve birçok üniversiteden öğrencinin konferanslara ilgi gösterdiği belirtilmektedir.  İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslami Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover Events İşbirliği ile gerçekleştirilen 6. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarı ise ABD, Afganistan, Avusturya, Bangladeş, Belçika, Cezayir, Fas, Filistin, Fransa, Gana, Hırvatistan, Hindistan, İngiltere, İspanya, Kamerun, Kanada, Libya, Lübnan, Maldivler, Malezya, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Tayland, Tunus ve Türkiye ile birlikte 35 farklı ülkeden 316 yerli ve yabancı firma stant açarak ülkeleri tanıtmış, Fuar kapsamında gerçekleşen B2B görüşmelerinde yurt dışından 200 yabancı satın almacının katılımı ile katılımcılar ve satın almacılar arasında toplantıların gerçekleştiği, zirve ve fuarı 29 Kasım - 02 Aralık 2018 tarihleri arasında 80 ülkeden 38.750 yerli ve yabancının ziyaret ettiği belirtilmektedir.  Ayrıca Dünyaca ünlü İngiliz Müslüman Müzisyen ve hayırsever Yusuf İslam’ın da Dünya Helal Zirvesinde konuşmacı olarak yer aldığı ve Dünya Helal Zirvesi Konseyi adına kendisine “Dünya Barış Ödülü” takdim edildiği bildirilmiştir.Türkiye’yi Helal piyasasının merkezi yapmayı amaçlayan Dünya Helal Zirvesi ve eşzamanlı gerçekleştirilecek olan 7.İİT Helal Fuarında kurum ve kuruluşların yanı sıra, öncelikle gıda, turizm, finans, kozmetik ve diğer ilgili sektörlerden katılımcılarla birlikte tüm dünyada farkındalığın arttırılması hedeflenen fuar ve zirve için detaylı bilgiye www.worldhalalsummit.com.tr - www.helalexpo.com.tr  adresinden ulaşabilirsiniz.Üyelerimizin bilgilerine sunulur.Helal Expo 2019 Taslak ProgramHelal Expo BroşürüHelal Expo 2019 Katılım Koşulları ve Fiyatları
Mevzuat Bildirimi-03.04.2019
03.04.2019
Mevzuat: Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar İle İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Mevzuat: Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SVGM-2019/1) Birinci Bölüm Mevzuat: TS 1029 Bağlama Elemanları-Saplamalar-Parçalara Kaynak Edilen-Metrik Vidalı Standardı İle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG - MS - 2019/1), TS EN 1765 Lastik Hortum Takımları-Akaryakıt Doldurmak ve Boşaltmak İçin-Hortum Takımlarının Özellikleri Standardı İle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG - MS - 2019/4), TS EN 10056-1 Yapı Çeliği-Eşkenar ve Çeşitkenar Köşebentler-Bölüm 1: Boyutlar Standardı İle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG - MS - 2019/8), TS EN 16983 Disk Biçimli Yaylar-Kalite Özellikleri-Boyutlar (Aralık 2016) Standardı İle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG - MS - 2019/9), TS 2793 Tekstil-Yünlü Dokuma Kumaşlar-Dış Giyimde Kullanılan-Özellikler Standardı İle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG - MS - 2019/10) Mevzuat: İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/2) Mevzuat: Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2018/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğAyrıntı için TIKLAYINIZ
Mevzuat Bildirimi-09.01.2019
09.01.2019
Mevzuat: Yüksek Seçim Kurulunun 08/01/2019 Tarihli ve 58 Sayılı Kararı Mevzuat: Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/2) Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/3) Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/5) Mevzuat: Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/4) Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2019/6) Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2019/7)Ayrıntı için TIKLAYINIZ
POŞET YÖNETMELİĞİ HAKKINDA DUYURU
07.01.2019
2872 sayılı Çevre Kanununun Ek 11. Maddesi gereğince Kanunun ekli (1) sayılı listesinde yer alan plastik poşetler için satış noktalarından Geri Kazanım Katılım Payı alınacaktır.1. Ücretlendirmeye Tabi Olmayan Poşet Kullanımları:a. Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500x350mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dâhil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetlerb. Plastik içeren malzemelerden, dokumalı veya dokumasız metotla üretilen, tekstil ürünü çok kullanımlık poşetlerc. Canlı sucul hayvan satışında kullanılan sapsız poşetlerd. Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetlere. Sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde kullanıcıya veya tüketiciye verilen poşetler (kuru temizleme, lostra vb.)f. Kargo poşetlerig. Gümrüksüz mağazalardan alınan ürünler için ilgili mevzuatı gereği kullanılması zorunlu olan özel poşetler2. Poşet Üreticilerinin Yükümlülükleri:Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kalan yükümlülükleri saklı kalmak üzere üreticiler; üretmiş / ithal etmiş oldukları satışa tabi tüm plastik poşetlere ilişkin olarak Bilgi Sistemine kayıt olmak ve gerekli bilgileri sisteme girmekle yükümlüdürler.3. Satış Noktalarının Yükümlülükleri:Toptan ve/veya perakende olarak mal, ürün satışı yapan mağaza, market, büfe ve benzeri satış yerleri Satış Noktası olarak tanımlanmaktadır. Satış noktaları, Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kalan yükümlülükleri saklı kalmak koşulu ile plastik poşet kullanımının azaltılması amacıyla yükümlülükleri aşağıdaki gibidir.a. 01/01/2019 tarihinden itibaren plastik poşetleri ücretli olarak satmak ve tahsil edilen ücretleri satış belgelerinde (fiş, fatura) adet bazlı olarak göstermek.b. Ücretlendirmeye tabi olan plastik poşetlerin 01/01/2019 tarihi itibariyle satış noktalarında barkodlu olarak satılması zorunludur.c. Barkodlu satış sistemine sahip olmayan satış noktaları, satılan plastik poşetlere ilişkin adet ve fiyat bilgisini satış belgelerinde (fiş, fatura) gösterebilmek için altyapı çalışmalarını 31/03/2019 tarihine kadar tamamlamak zorundadırlar.d. Mevcut barkodlu sistem ile ürün satışı yapılan Satış Noktaları, ellerindeki barkodsuz plastik poşetleri de ücretli olarak satmak ve bu satışa ilişkin adet ve fiyat bilgisini satış belgelerinde tanımlamak zorundadırlar.e. Satış Noktaları, stoklarında bulunan barkodsuz plastik poşetlerin satışını 31/03/2019 tarihine kadar yapabilirler. Bu tarihten sonra satılacak plastik poşetler barkodlu olmak zorundadır.f. Bilgi Sistemine kayıt olmak, gerekli beyanları bilgi ve belgeleri ile birlikte bu sisteme yüklemek. Bilgi sistemi ile ilgili açıklamalar 4. maddede yer almaktadır.g. Çevrenin korunması maksadıyla plastik poşetlerin satışına ilişkin tüketiciyi bilinçlendirme amaçlı yazılı, basılı materyal kullanmak.h. Plastik poşet satışı miktarı beyanına istinaden hesaplanacak geri kazanım katılım payı tutarını Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarmak.a. Plastik poşetler yerine çok kullanımlık taşıma ekipmanlarını alternatif olarak tüketiciye sunmak.4. Bilgi Sistemi ve Beyanlar:a. Üreticiler/ithalatçılar tarafından yapılacak beyanlarda; plastik poşet adedi, ağırlığı, kalınlığı, boyutları, ambalaj malzemesi cinsi, firma bazında yurt içinde veya yurt dışında kime satıldığı beyan edilecektir.b. Satış Noktaları tarafından yapılacak beyanlarda; plastik poşetin temin edildiği firma bilgisi (yurt içi veya yurt dışı), temin edilen plastik poşet adedi, ağırlığı, kalınlığı, satılan plastik poşet adedi ve birim fiyatı yer alacaktır.c. Satış noktaları, plastik poşetlerin satışının gerçekleştiği aya ait beyanı, takip eden ayın biri ile onbeşi arasında Bilgi Sistemi üzerinden yapacaklardır.d. Satış noktaları tarafından yapılan beyanlara istinaden ödenecek geri kazanım katılım payı tutarı bilgi sistemi tarafından hesaplanacaktır.e. Satış noktası tarafından Bilgi Sistemine beyan edilen bilgiler doğrultusunda hesaplanan geri kazanım katılım payı, beyan dönemini takip eden ikinci ayın son gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacaktır.f. Satışa tabi plastik poşetlerin birim satış bedelinin, plastik poşetin zorunlu giderlerinin (poşet maliyeti, vergiler ve Çevre Kanununun ekli (1) sayılı listesinde belirtilen geri kazanım payının toplamı) üzerinde olması halinde aradaki fark gelir olarak kabul edilir. Çevre Kanununun 18. Maddesinin ikinci fıkrası gereği plastik poşetlerin satışından elde edilen gelir Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır ve bütçeye gelir olarak kaydedilir.g. Beyanların yapılacağı Bilgi Sistemi kullanıma açıldığında kullanımıyla ilgili detaylı bilgi paylaşımı yapılacaktır.5. Yaptırımlar:a. 2872 sayılı Çevre Kanununun Ek 11. Maddesi gereği, katılım payının beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti halinde, beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilecektir. Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanır. Süresinde ödenmeyen katılım payı, Bakanlığın bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir olarak kaydedilir.b. Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesinin (g) bendi hükümleri gereğince idari para cezası uygulanacaktır.c. Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesinin (z) bendi hükümleri gereğince idari para cezası uygulanacaktır.d. Plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona ve/veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilenlere 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesinin (bb) bendi hükümleri gereğince idari para cezası uygulanacaktır.e. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR kapsamında yapılacak bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun 26. Maddesinin hükümleri gereğince idari para cezası uygulanacaktır.
Mevzuat Bildirimi-02.01.2019
02.01.2019
Mevzuat: Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Mevzuat: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife Mevzuat: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 516) Mevzuat: İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 517) Mevzuat: Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/1) Mevzuat: Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/2) Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/3) Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/4) Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/5) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/6) Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/7) Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/8) Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/9)  Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/10) Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/11) Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/12) İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/13) Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/14) Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/15) Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/16)  Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/17) Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/18) Mevzuat: Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/18) Mevzuat: Yüksek Seçim Kurulunun 28/12/2018 Tarihli ve 1133 Sayılı Kararı Yüksek Seçim Kurulunun 28/12/2018 Tarihli ve 1134 Sayılı Kararı ve Eki 140/I Sayılı Genelge Yurt İçi Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esasları Mevzuat:   Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/18) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/1) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/3) Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/4) Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/5) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/6) Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/8) “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/9) Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/10) Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/11) Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/12)  Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/14) Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/15) Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/16) Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/20) Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/21) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/23) Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/25) Mevzuat: 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/13) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/7) Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda  Mevzuat: 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2019/1) Mevzuat: 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Mevzuat: 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Mevzuat: 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Mevzuat: Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 60) Değerli Kağıtlar  Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5) Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 17) Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50) Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51) Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 51) Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63) Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 74) Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82) Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 305) Mevzuat: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Mevzuat: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Mevzuat: Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi Mevzuat: 2019 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Mevzuat: Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 2019 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 504) Mevzuat: Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Mevzuat: Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ Mevzuat: Avukatlık Asgari Ücret TarifesiAyrıntı için TIKLAYINIZ
Mevzuat Bildirimi-27.12.2018
27.12.2018
Mevzuat: Yüksek Seçim Kurulunun 26/12/2018 Tarihli ve 1128 Sayılı Kararı ve Eki 139 Sayılı Genelge 31 Mart 2019 Pazar Günü Yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkileri Yüksek Seçim Kurulunun 26/12/2018 Tarihli ve 1129 Sayılı Kararı ve Eki 138 Sayılı 31 Mart 2019 Pazar Günü Yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Genelge Yüksek Seçim Kurulunun 26/12/2018 Tarihli ve 1130 Sayılı Kararı Mevzuat: Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 512) Mevzuat: Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2018/260-261-262-263-264-265-266-267-268) Mevzuat: Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2018/260-261-262-263-264-265-266-267-268) Mevzuat: Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 513) Mevzuat: Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2018/17 Sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi Mevzuat: 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ Mevzuat: Asgari Ücret Tespit Komisyonu KararıAyrıntı için TIKLAYINIZ
Elektronik Tebligat Sistemi Hakkında Duyuru
17.12.2018
    Elektronik Tebligat Sistemi Hakkında Duyuru     TOBB’dan gelen yazıda; Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 02.11.2018 tarih, 38502843 sayılı yazı da; 18/05/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20 nci maddesiyle, 03/06/2011 tarihli ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye “Elektronik ortamda tebliğ” başlıklı 40/A maddesinin eklendiği,Anılan düzenleme ile Bakanlık görev alanı kapsamındaki tebliğlerin, ilgili kanunlarda belirtilen usullerle bağlı kalınmaksızın, Maliye Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde 4.1.1961' tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A  maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılarak elektronik ortamda yapılabilmesi, elektronik ortamda yapılan tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı, Bakanlığın tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hususlarının düzenlendiği,Bakanlıkça belirlenmesi gereken usul ve esaslara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genel Tebliği'nin (Elektronik Tebligat Sistemi) (Sıra No: 1) 25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı, buna göre, Bakanlıkça düzenlenen idari yaptırım kararları ile Bakanlık görev alanı kapsamında yapılacak tebliğlerin elektronik ortamda tebliğ edilmesine imkân sağlandığı, Elektronik Tebligat Sistemine ilişkin teknik çalışmaların tamamlanmış olduğu, sistemin 05.11.2018 tarihinde gerçek ortamda devreye alındığı, anılan Sistem aracılığıyla tebliği yapılabilecek belge türlerinin,1)            Tahsilat Takip Programı (TTP) üzerinde üretilen      i.        Ek Tahakkuk Kararlan     ii.        Ceza Kararları    iii.        İtiraz Kararları    iv.        Geri Verme Kararları     v.        Kaldırma Kararlan    vi.        Tecil - Taksitlendirme Kararlan2)            EBYS üzerinde üretilen ve taraf bilgisi e-Tebligat Sistemi üzerinde eşleştirilebilen tüm yazışmalar olduğu, Yukarıda bahsi geçen belgelerin elektronik ortamda tebliğ edilebilmesi için muhatapların Elektronik Tebligat Adresine haiz olmaları gerektiği, elektronik yolla tebliği yapılacak olan ve kullanıcılar tarafından Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinde işlemleri tamamlanarak ilgili birini evraka havale edilen yazıların, EBYS menüsü altındaki “Eklentiler” başlığı altında yer alan “Elektronik Tebligat Sistemi” alanı altında listelendiği, listede kayıtlı bulunan ve elektronik yolla tebliği yapılacak evrakların ilgili evrak biriminde görevli personel tarafından imzalanarak Sistem üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın servisine gönderilmesi gerektiği, tebligatın ve/veya muhatabın elektronik ortamda tebliğe uygun olup olmadığı, tebligatın durumu, tebliğ ve/veya okuma tarihleri vb. bilgilerin ilgili evrak birimince yapılacak sorgulamalar neticesinde GİB tarafından Sisteme otomatik olarak aktarılacağı, Tahsilat Takip Programı üzerinde düzenlenen yukarıda sayılan Kararların GİB sistemi üzerinden sorgulanarak tebliğ tarihlerinin, kararı düzenleyen Şube veya Servis tarafından TTP üzerinde yer alan “Tebliğ Tarihi” alanına işlenmesinin, Söz konusu Sistemin kullanımına yönelik gerekli tedbirlerin alınması ile uygulamanın ticaret erbabına duyurulmasının gerektiği bildirilmiştir. Bilgilerinize rica ederiz.
TOBB Türkiye 100 Programı
17.12.2018
TOBB Türkiye 100 ProgramıTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlenerek, söz konusu şirketlerin görünürlüklerini artırmak ve bu şirketlerin küresel bağlantılarını kuvvetlendirmek amacıyla 2011 yılından beri “TOBB Türkiye 100” programı yürütüldüğü bildirilmiştir.2012-2015 dönemi satış gelirleri dikkate alınarak listeye giren Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konferans Salonunda 25 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen tören ile ödüllerini almışlardır. Türkiye 100 şirketleri, değerlendirmeye alınan dönemde, satış gelirlerini ortalama yüzde 438 oranında, çalışan sayılarını da yüzde 74 oranında artırmışlardır. Türkiye 100 listesindeki şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörlerin çeşitliliği, Türkiye ekonomisinin dinamizminin güzel bir göstergesi olduğu ifade edilmiştir.TOBB Türkiye 100 şirketlerinin kamuoyuna duyurulması ile birlikte yazılı ve görsel basında çok sayıda haber yapılmıştır. Görünürlüklerin artan şirketlerin yeni ortaklara, müşterilere ve tedarikçilere erişimleri kolaylaşmıştır.Türkiye 100 Programı 2018 yılında da devam edecek olup, Şirketlerin 2015-2017 dönemindeki yıllık ortalama satış gelirlerinin büyüme hızı dikkate alınacaktır. Başvuru kriterlerini sağlayan şirketler büyüme hızlarına göre sıralanacak, en hızlı büyüyen şirket birinciliği alacaktır. Türk özel sektörünün dünyayla olan bağlantılarının kuvvetlendirilmesine imkan sağlayacak olan “TOBB Türkiye 100” için ekte detayları verilen kriterlere uyan firmaların müracaatlarını en geç 31 Ocak 2019 tarihine kadar http://turkiye100.tobb.org.tr/ üzerinden yapmaları ilgili üyelerimizin bilgilerine sunulur.TOBB Türkiye 100 Programı
Mevzuat Bildirimi-09.10.2018
09.10.2018
Türkiye’nin Milli Güvenliğine Yönelik Ayrılıkçı Hareketler, Terör Tehdidi ve Her Türlü Güvenlik Riskine Karşı Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Gerekli Her Türlü Tedbiri Almak, Irak ve Suriye’deki Tüm Terörist Örgütlerden Ülkemize Yönelebilecek Saldırıları Bertaraf Etmek ve Kitlesel Göç Gibi Diğer Muhtemel Risklere Karşı Ulusal Güvenliğimizin İdame Ettirilmesini Sağlamak İçin Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Hükümetçe Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye’de Bulunması ve Bu Kuvvetlerin Hükümetin Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Gerekli Düzenlemelerin Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisinin 02.10.2014 Tarihli ve 1071 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen ve Son Olarak 23.09.2017 Tarihli ve 1162 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla 30.10.2018 Tarihine Kadar Uzatılan İzin Süresinin 30.10.2018 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair KararTürkiye’nin Milli Güvenliğine Yönelik Ayrılıkçı Hareketler, Terör Tehdidi ve Her Türlü Güvenlik Riskine Karşı Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Gerekli Her Türlü Tedbiri Almak, Irak ve Suriye’deki Tüm Terörist Örgütlerden Ülkemize Yönelebilecek Saldırıları Bertaraf Etmek ve Kitlesel Göç Gibi Diğer Muhtemel Risklere Karşı Ulusal Güvenliğimizin İdame Ettirilmesini Sağlamak İçin Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Hükümetçe Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye’de Bulunması ve Bu Kuvvetlerin Hükümetin Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Gerekli Düzenlemelerin Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisinin 02.10.2014 Tarihli ve 1071 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen ve Son Olarak 23.09.2017 Tarihli ve 1162 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla 30.10.2018 Tarihine Kadar Uzatılan İzin Süresinin 30.10.2018 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair KararCumhurbaşkanlığı Politika Kurulları Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/196)Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikYatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/3)Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği (Tebliğ No: 2013/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/39)Ayrıntı için TIKLAYINIZ