TR
EN

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna 33 Meslek İlave Edildi.

17.10.2018

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna 33 Meslek İlave Edildi.
Bilindiği üzere, çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırılması, üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanması ve iş kazalarının asgariye indirilmesi amacıyla tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgeli kişilerin istihdam zorunluluğu devam etmektedir.
26 Eylül 2017 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan 2017/1 sayılı tebliğ ile 33 meslekte daha mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmiş ve belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı 81’e yükselmiştir.
2017/1 sayılı tebliğde belirtilen ve Aşağıda yer alan meslekler için 12 aylık geçiş süreci tamamlanmış olup,27 Eylül 2018 tarihi itibari ile söz konusu mesleklerde ‘’mesleki yeterlilik belgesi’’ zorunluluğu fiilen başlatılmıştır.
Söz konusu mesleklerde sınav ve belgelendirme ücreti, 31.12.2019 tarihine kadar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.
Konuya ilişkin olarak Birliğimiz tarafından kurulan TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş, ‘’Metal’’,’’Makine’’,’’Otomotiv’’,’’Asansör’’ve ‘’Perakende’’ sektörlerinde sınav ve belgelendirme hizmetlerine tüm hızıyla devam etmekte olup, zorunluluk getirilen yeni mesleklerde sınav ve belgelendirme konusunda belgelendirme ve yönlendirme desteği vermektedir. 
Bu kapsamda zorunluluk getirilen yeni mesleklerle ilgili Başvurular TOBB MEYBEM’ e iletilmek üzere Odamıza yapılabilir.