TR
EN

ÜYELERİMİZE DUYURULUR

25.12.2020
Koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe ve kira desteği Programı kapsamında, ek ‘de yer alan faaliyet konularında iştigal eden gerçek kişi tacir niteliğindeki Oda ve Borsa üyelerimiz de söz konusu destekten faydalanabilecektir. Anılan program ve uygulama esasları hakkındaki tebliğ ek‘ de sunulmaktadır.
Salgın sebebiyle "Gerçek Kişi Tacirlere Verilecek Destekler Hakkında Duyuru" Ticaret Bakanlığı'nın https://ticaret.gov.tr/.../koronavirus-salgini-nedeniyle... web adresinde yer almaktadır.
üyelerinize duyurulur