TR
EN

Misyon - Vizyon

Misyon:  Öncü bir yönetim anlayışıyla bölgesel ekonomiye katkı sağlamak ve sürdürülebilir rekabet gücü kazandırmak

 Vizyon:  Sunduğu kaliteli hizmet ile üyelerinin katma değer sağlamasına öncülük eden, yol gösterici bir oda olmak.