TR
EN

Yerli Malı Belgesi

Odamızca düzenlenmekte olan Yerli Malı belgesine ait Tebliğ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğe ait uygulama esasları,  TOBB Yönetim Kurulu’nun onayı ile 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

YERLİ MALI BELGESİ BAŞVURU İSTENİLEN EVRAKLAR

Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (ek-1)

Yerli Malı Belgesi içinTaahhütname (ek-2)

Katkı Oranı Hesap Cetveli (ek-3)