TR
EN

Mevzuat Bildirimi-02.11.2018 (2)

02.11.2018

Türk Tasarım Danışma Konseyi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 298)

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 300)

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 472)

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Burhan AYAR’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2018/213)

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, İhsan Selim BAYDAŞ’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2018/214)

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Ahmet Ali TEMURCİ’nin Atanması Hakkında Karar (Karar: 2018/215)

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ebru URAL’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2018/216)

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Yusuf LEBLEBİCİ’nin Atanması Hakkında Karar (Karar: 2018/217)

Ayrıntı için TIKLAYINIZ