TR
EN

Tescil ve Üyelik

TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ

GERÇEK KİŞİLER(ŞAHIS FİRMALARI)

KAYIT

Akçakoca Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 01.06.2013 tarihinden itibaren Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) projesi kapsamında, İşletme, şirket, kooperatif /firma kuruluş işlemleri MERSİS programı üzerinden elektronik ortamda yapılmaya başlanmıştır.MERSİS üzerinden işlem yapmak için http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden giriş yapılacaktır. Kullanıcıların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmış uygulama videosuna http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/Yard%C4%B1mMasas%C4%B1/UygulamaVideolar%C4%B1.aspx adresinden izleyebilirsiniz. ("Mersise Kayıt ve Vekalet")

1- Dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından imzalanmalı ve eksiksiz doldurulmalıdır)

2- http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden yapılan başvuruya müdürlüğümüzce ön onay verilmesine müteakip sistemin başvuru sahibinine vermiş olduğu talep numarası ile notere gidilerek ilgili başvurunun noter çıktısı altına tacir tarafından atılacak 3 adet ıslak imzanın  imzanın noterce tasdikli 2 adet sureti

3- Oda kayıt beyannamesi (Tacir tarafından imzalanmalı, tacirin resmi bulunmalıdır) Başka bir gerçek kişinin kullandığı ticaret unvanının aynısının seçilmesi mümkün değildir,

4- Vergi levhası fotokopisi 2 adet (25.01.2013 tarih 544 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü talimatı gereğince Ticaret Sicili Müdürlüklerinde Şahıs Firmalarının tescili için vergi levhası bilgilerinin https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp (VEDOP sistemi) linkinden kontrol edildikten sonra tescil talepleri değerlendirmeye alınacaktır. Bu nedenle Şahıs Firmalarının tescil başvurularında vergi levhası fotokopisi talep edilecek ve yapılan elektronik ortam kontrolünden sonra vergi dairesine kayıtlı olduğu tespit edilen Şahıs Firmalarının tescil işlemi yapılacaktır.)

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

Dilekçe (Değişikliğe ait metin yer almalı, firma kaşesi ile Tacir tarafından imzalanmalı)

HALEFİYET

Dilekçe (Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacir tarafından  imzalanmalı)

2. Noterde düzenlenen tescil talepnamesi 2 adet

3. Oda kayıt beyannamesi (Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacir tarafından imzalanmalı, Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacirin resmi bulunmalıdır)

4. Mirasçılardan alınmış noter marifetiyle düzenlenmiş muvafakatname

5. Veraset İlamı