TR
EN

Tarifeler

AKÇAKOCA TİCARET VE SANAYİ ODASI  2019 YILI
YILLIK AİDAT TARİFESİ
                                                 

DERECELER

2014 YILI

2015 YILI

2016 YILI

2017 YILI

2018 YILI

2019 YILI

FEVKALADE

450,00

500,00

550,00

800,00

880,00

    1.000,00

1.DERECE

330,00

360,00

400,00

480,00

520,00

620,00

2.DERECE

265,00

290,00

320,00

370,00

400,00

480,00

3.DERECE

200,00

220,00

240,00

270,00

300,00

360,00

4.DERECE

150,00

160,00

180,00

180,00

200,00

300,00

5.DERECE

125,00

130,00

130,00

165,00

180,00

260,00

KAYIT ÜCRETİ TARİFESİ
 

DERECELER

2014 YILI

2015 YILI

2016 YILI

2017 YILI

2018 YILI

2019 YILI

FEVKALADE

500,00

500,00

600,00

800,00

300,00

380,00

1.DERECE

500,00

500,00

550,00

600,00

300,00

380,00

2.DERECE

500,00

500,00

550,00

600,00

300,00

380,00

3.DERECE

300,00

300,00

350,00

400,00

300,00

380,00

4.DERECE

300,00

300,00

350,00

350,00

300,00

380,00

5.DERECE

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

380,00

  

AKÇAKOCA TİCARET VE SANAYİ ODASI
2019 BELGE BEDELLERİ VE ÜCRETLERİ TARİFESİ
ODA HİZMETLERİ
TARİFE (TL)
1-FATURA SURETLERİ TASDİK ücretleri
Fatura Tutarının %0,5
 
En Az    : 15,00-TL
 
En Fazla:1.000,00-TL
2-RAYİÇ FİYATLARININ ONAYI (LİSTE BAŞINA)
En Az    : 15,00-TL
 
En Fazla: 1.000,00-TL
3-TİCARİ VE SINAÎ EŞYA NUMUNELERİNİN VASIFLARININ ONAYI
Üye Yıllık Aidatı Kadar
 
En Az    : 260,00-TL
 
En Fazla: 1.000,00-TL
4-BİLİRKİŞİ VE EKSPER RAPORLARI İLE KAPASİTE RAPORLARI
 
— BİLİRKİŞİ RAPORLARI
 
            Rapor Ücreti (Raporun Vasfına Göre Belirlenir)
En Az:150,00-TL En Fazla :500,00-TL                             
            Eksper Ücreti (Raporun Vasfına Göre Belirlenir)
En Az:150,00-TL En Fazla :250,00-TL                             
   — EKSPERTİZ RAPORLARI
 
            Rapor Ücreti (Raporun Vasfına Göre Belirlenir)
En Az:150,00-TL En Fazla :500,00-TL                              
            Eksper Ücreti (Raporun Vasfına Göre Belirlenir)
En Az:150,00-TL En Fazla :250,00-TL                             
—KAPASİTE RAPORLARI
 
            Rapor Ücreti
500,00-TL
           TOBB Onay Ücreti
450,00-TL
            Eksper Ücreti
420,00-TL
NOT: Kapasite raporlarının tanziminde ulaşım işyerleri tarafından sağlanır. Eksperlerin kapasite raporu için işyerlerine gidiş gelişlerde kendi özel araçlarını kullanmaları halinde Km başına 0,7-TL  benzin parası ayrıca tahsil edilir.
 
5-KEFALETNAME VE TAAHHÜTNAMELERDE YAZILI İMZA SAHİPLERİNİN ODALARDAKİ SİCİL DURUMUNU GÖSTEREN ONAY VE ŞERHLER
 
    Beher tasdik Ücreti
15,00-TL
6- SINAÎ VE TİCARİ MAHİYETTE BELGELER
 
   Her türlü belge (1 adeti için)
15,00-TL
   Yetki Belgesi
Bedelsiz
7- TİCARİ KEFALET ONAYLARI
50,00-TL
8- TAHSİS VE SARFİYAT BELGELERİ (FİİLİ TÜKETİM BELGESİ)
250,00-TL
   Bilirkişi Ücreti
250,00-TL
9-KALİTE, YETERLİK VE NUMUNE BELGELERİ
250,00-TL
   Bilirkişi Ücreti
250,00-TL
10- YERLİ MALI BELGESİ (Belge Başına)
150,00-TL
   Tobb Belge Onay
100,00-TL
   Eksper Ücreti
150,00-TL
11- ODA MENSUPLARINA AİT KAYIT VE SİCİL SURETLERİ
BEDELSİZ
       ODA MENSUPLARINA AİT ÜYE KİMLİKLERİ
25,00-TL
12- TİCARİ İTİBAR ŞAHADETNAMESİ NİTELİĞİNDE OLMAMAK ÜZERE, ÜYELERİNİN GİZLİ OLMAYAN SİCİLLERİ HAKKINDA YAZILI VEYA SÖZLÜ CEVAP
15,00-TL
13- 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 22. MADDESİ GEREĞİNCE VERİLEN İŞ MAKİNALARI TESCİL BELGESİ
 
   İş Makinesi Tescil Ücreti (Belge Ücreti ve Eksper Ücreti Ayrıca Alınır )
200,00-TL + Belge Ücreti
14- TIR KARNELERİ, ATA, A.TR VE EUR–1 DOLAŞIM BELGELERİ, MENŞE ŞAHADETNAMELERİ VE EAN-UCC ÇİZGİ KOD İŞLEMLERİ, MAL VE HİZMETLERİN ULUSLARARASI TİCARETİNDEKİ BEYANNAME, VESİKA VE BENZERİ BELGELER
20,00-TL + Belge Ücreti
15- MÜCBİR SEBEP BELGELERİ ( Doğal Afetler Dışında Olanlar)
Üye Yıllık Aidatının Yarısı Kadar                                                   
 
En Az    :   130,00-TL
 
En Fazla: 500,00-TL
16-TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ SURETLERİ (BEHER SAYFA İÇİN)
5,00 YTL            
 
En Az    :   5,00-TL                              
 
En Fazla: 500,00-TL
17-İHALE İLE İLGİLİ BELGE VE YAZILAR
15,00-TL
18-BANKA KREDİ TALEP YAZILARI VE BELGELERİ
15,00-TL
19- TİCARİ VE SINAÎ MAHİYETTE DİĞER HER TÜRLÜ BELGE VE BİLGİLER İLE HİZMETLER
 
   Üye Listeleri (Bir Meslek Grubu)
5,00 –TL
   Suret Tasdikleri (Beher Sayfa İçin)
5,00-TL
   Kapasite Raporu Suret Tasdiki (Beher Sayfa İçin)
5,00-TL
   Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifeleri
100,00-TL
   KOBİ Onay Formu
15,00-TL
20-MÜCBİR SEBEP BELGESİ
Ücretsiz
21-YENİ KAYIT OLAN ÜYELERDEN DOSYA VE EVRAK BEDELİ
50,00-TL
   Hakiki Şahıs veya Şirket Kuruluşu Hizmet Ücreti - Derecesine Göre
En Az:260,00-TL
 
En Fazla : 1000,00-TL
   Her Türlü Nevi Değişikliği Hizmet Ücreti
Üye Yıllık Aidatının Yarısı Kadar                                                   
 
En Az    :   130,00-TL
 
En Fazla: 500,00-TL
Şirket ve Kooperatif Kuruluşunda Defter Tasdikleri ve İmza Beyannameleri
380,00-TL
Değişiklik İşlemleri ile Şahıs Kuruluş İşlemlerinde İmza Beyanı (tasdik eilen imza beyanı başına
100,00-TL