TR
EN

Tarifeler

AKÇAKOCA TİCARET VE SANAYİ ODASI  2018 YILI
                          YILLIK AİDAT TARİFESİ                              

DERECELER

2013

YILI

2014 YILI

2015 YILI

2016 YILI

2017

YILI

2018 YILI GENEL SEKRETER

2018 YILI YÖNETİM KURULU

FEVKALADE

420,00

450,00

500,00

550,00

800,00

880,00

880,00

1.DERECE

300,00

330,00

360,00

400,00

480,00

520,00

520,00

2.DERECE

240,00

265,00

290,00

320,00

370,00

400,00

400,00

3.DERECE

180,00

200,00

220,00

240,00

270,00

300,00

300,00

4.DERECE

130,00

150,00

160,00

180,00

180,00

200,00

200,00

5.DERECE

110,00

125,00

130,00

130,00

165,00

180,00

180,00

KAYIT ÜCRETİ TARİFESİ

DERECELER

2013

YILI

2014 YILI

2015 YILI

2016 YILI

2017

YILI

2018 YILI GENEL SEKRETER

2018 YILI YÖNETİM KURULU

FEVKALADE

440,00

500,00

500,00

600,00

800,00

265,00

300,00

1.DERECE

420,00

500,00

500,00

550,00

600,00

265,00

300,00

2.DERECE

400,00

500,00

500,00

550,00

600,00

265,00

300,00

3.DERECE

270,00

300,00

300,00

350,00

400,00

265,00

300,00

4.DERECE

230,00

300,00

300,00

350,00

350,00

265,00

300,00

5.DERECE

200,00

300,00

300,00

300,00

300,00

265,00

300,00

 

AKÇAKOCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

2018 BELGE BEDELLERİ VE ÜCRETLERİ TARİFESİ

ODA HİZMETLERİ

TARİFE (TL)

1-FATURA SURETLERİ TASDİK ücretleri

Fatura Tutarının %0,5

 

En Az    : 15,00-TL

 

En Fazla:880,00-TL

2-RAYİÇ FİYATLARININ ONAYI (LİSTE BAŞINA)

En Az    : 15,00-TL

 

En Fazla: 880,00-TL

3-TİCARİ VE SINAÎ EŞYA NUMUNELERİNİN VASIFLARININ ONAYI

Üye Yıllık Aidatı Kadar

 

En Az    : 180,00-TL

 

En Fazla: 880,00-TL

4-BİLİRKİŞİ VE EKSPER RAPORLARI İLE KAPASİTE RAPORLARI

 

— BİLİRKİŞİ RAPORLARI

 

            Rapor Ücreti

180,00-TL

            Eksper Ücreti (Raporun Vasfına Göre Belirlenir)

Üye Yıllık Aidatı Kadar

 

En Az    : 180,00-TL

 

En Fazla:440,00-TL

   — EKSPERTİZ RAPORLARI

 

            Rapor Ücreti

180,00-TL                                

            Eksper Ücreti (Raporun Vasfına Göre Belirlenir)

Üye Yıllık Aidatı Kadar

 

En Az    : 180,00-TL

 

En Fazla: 440,00-TL

—KAPASİTE RAPORLARI

 

            Rapor Ücreti

450,00-TL

            Eksper Ücreti

420,00-TL

NOT: Kapasite raporlarının tanziminde ulaşım işyerleri tarafından sağlanır. Eksperlerin kapasite raporu için işyerlerine gidiş gelişlerde kendi özel araçlarını kullanmaları halinde Km başına 0,7-TL  benzin parası ayrıca tahsil edilir.

 

5-KEFALETNAME VE TAAHHÜTNAMELERDE YAZILI İMZA SAHİPLERİNİN ODALARDAKİ SİCİL DURUMUNU GÖSTEREN ONAY VE ŞERHLER

 

    Beher tasdik Ücreti

15,00-TL

6- SINAÎ VE TİCARİ MAHİYETTE BELGELER

 

   Her türlü belge (1 adeti için)

15,00-TL

   Yetki Belgesi

15,00-TL

7- TİCARİ KEFALET ONAYLARI

30,00-TL

8- TAHSİS VE SARFİYAT BELGELERİ

150,00-TL

   Bilirkişi Ücreti

Üye Yıllık Aidatının Yarısı Kadar                                                   

 

En Az    :    90,00-TL

 

En Fazla: 400,00-TL

9-KALİTE, YETERLİK VE NUMUNE BELGELERİ

150,00-TL

   Bilirkişi Ücreti

Üye Yıllık Aidatının Yarısı Kadar                                                  

 

En Az    :    90,00-TL

 

En Fazla: 440,00-TL

10- YERLİ MALI BELGESİ

150,00-TL

   Bilirkişi Ücreti

Üye Yıllık Aidatının Yarısı Kadar                                                  

 

En Az    :    90,00-TL

 

En Fazla: 440,00-TL

11- KAYITLI ÜYELERİN TATBİK İMZALARININ ONAYI

 

   İmza Onayı ( Her İmza İçin)

25,00-TL

12- ODA MENSUPLARINA AİT KAYIT VE SİCİL SURETLERİ

BEDELSİZ

       ODA MENSUPLARINA AİT ÜYE KİMLİKLERİ

25,00-TL

13- TİCARİ İTİBAR ŞAHADETNAMESİ NİTELİĞİNDE OLMAMAK ÜZERE, ÜYELERİNİN GİZLİ OLMAYAN SİCİLLERİ HAKKINDA YAZILI VEYA SÖZLÜ CEVAP

15,00-TL

14- 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 22. MADDESİ GEREĞİNCE VERİLEN İŞ MAKİNALARI TESCİL BELGESİ

 

   İş Makinesi Tescil Ücreti (Belge Ücreti ve Eksper Ücreti Ayrıca Alınır )

200,00-TL + Belge Ücreti

15- TIR KARNELERİ, ATA, A.TR VE EUR–1 DOLAŞIM BELGELERİ, MENŞE ŞAHADETNAMELERİ VE EAN-UCC ÇİZGİ KOD İŞLEMLERİ, MAL VE HİZMETLERİN ULUSLARARASI TİCARETİNDEKİ BEYANNAME, VESİKA VE BENZERİ BELGELER

20,00-TL + Belge Ücreti

16- MÜCBİR SEBEP BELGELERİ ( Doğal Afetler Dışında Olanlar)

Üye Yıllık Aidatının Yarısı Kadar                                                   

 

En Az    :   90,00-TL

 

En Fazla: 440,00-TL

17-TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ SURETLERİ (BEHER SAYFA İÇİN)

5,00 YTL            

 

En Az    :   5,00-TL                              

 

En Fazla: 440,00-TL

18-İHALE İLE İLGİLİ BELGE VE YAZILAR

15,00-TL

19-BANKA KREDİ TALEP YAZILARI VE BELGELERİ

15,00-TL

20- TİCARİ VE SINAÎ MAHİYETTE DİĞER HER TÜRLÜ BELGE VE BİLGİLER İLE HİZMETLER

 

   Üye Listeleri (Bir Meslek Grubu)

5,00 –TL

   Suret Tasdikleri (Beher Sayfa İçin)

5,00-TL

   Kapasite Raporu Suret Tasdiki (Beher Sayfa İçin)

5,00-TL

   Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifeleri

50,00-TL

   KOBİ Onay Formu

15,00-TL

21-MÜCBİR SEBEP BELGESİ

Ücretsiz

22-YENİ KAYIT OLAN ÜYELERDEN DOSYA VE EVRAK BEDELİ

50,00-TL

   Hakiki Şahıs veya Şirket Kuruluşu Hizmet Ücreti - Derecesine Göre

En Az:300,00-TL

 

En Fazla : 880,00-TL

   Her Türlü Nevi Değişikliği Hizmet Ücreti

Üye Yıllık Aidatının Yarısı Kadar                                                   

 

En Az    :   90,00-TL

 

En Fazla: 440,00-TL